İSO’nun Yeni Dönem Çalışmaları Meclis Özel Toplantısı’nda Konuşuldu

 • Etkinlikler
meclis-ozel-toplanti-01_2

İstanbul Sanayi Odası (İSO), yeni dönem çalışmalarını görüşmek üzere, Meclis Özel Toplantısı gerçekleştirdi. İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Divan İstanbul Otel’de yapılan toplantıya İSO Meclis Üyeleri yoğun ilgi gösterdi ve değerlendirmeleri ile toplantının verimli geçmesini sağladı.

İSO Meclisi’nin yeni dönemde yapacağı çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ve oluşturulan Meclis Çalışma Grupları’nın çalışmaları hakkında sunumların gerçekleştiği toplantıda İSO Meclis Başkan Yardımcısı Ayhan Yavrucu, İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Ayhan Saruhan (Sayman), Sultan Tepe, Kemal Akar, Vehbi Canpolat, Cemal Keleş ve Mustafa Tacir de yer aldı.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada dünyada yaşanmakta olan ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin tüm coğrafyaları olduğu gibi ülkemizi de etkilediğini dikkat çekerek, bu dönemi daha fazla çalışarak ve herkesin yaptığı işe daha fazla odaklanarak geçirmek gerektiğini söyledi. Okyay özetle şöyle dedi:


İSO Meclis Başkanı
Zeynep Bodur Okyay

“Son dönemde yaşananlar gösteriyor ki dünyanın bir noktasındaki bir gelişme başka bir noktayı tetikliyor. Bundan dolayı içinde geçtiğimiz süreçleri bütünsel olarak değerlendirmeliyiz. İçinde bulunduğumuz ortamda istikrarsız büyüme, yüksek faiz, yüksek cari açık gibi sonuçların nedenlerini ortadan kaldırmalıyız. Gerçekçilikten kopmadan Meclis Çalışma Gruplarındaki sanayicilerimizin getireceği dünyada uygulanmış çözüm önerilerini kendi hikayemize adapte etmemiz gerekiyor. Sanayiciler olarak çevremiz başta olmak üzere ülkemize güven aşılamamız şart. Türkiye dünya için çok önemli bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımız ile DEİK’te katıldığım yurt dışı gezisinde de gördüm ki yabancı yatırımcılar Türkiye’ye yatırım konusunda iştahlılar. Ancak onlara yeterli güveni sağlamalıyız. Türkiye’nin ağırlıklı sanayi altyapısı ve üretme kabiliyetimiz yabancılar için ilgi çekici. İSO’nun fonksiyonu da bu süreçte öne çıkacaktır. Her musibette hayır vardır, AB ile bozulan ilişkileri onarma şansımız doğdu. AB bizim için önemli bir çıpa. İş dünyası olarak AB ile işbirliğinin dönemsel değil kalıcı olması gerektiğini söylememiz gerekiyor.”


İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da toplantının açılışındaki konuşmasında yeni dönemde faaliyete geçirdikleri sekiz Meclis Çalışma Grubu’na İSO Meclis Üyelerinin çok yoğun ilgisi olduğunu söyledi. Toplantıda Meclis Çalışma Gruplarının yanında hassas bir dönemden geçen Türk ekonomisi hakkında da değerlendirmelerin yapılacağını belirten Bahçıvan, İSO Meclis Üyelerinin kendilerine yansıttığı konuları bire bir ilgili mercilere yansıtma ve aktarma gayreti içinde olduklarını anlattı. Bahçıvan özetle şunları söyledi: “Gerek dünya ve gerekse ülkemizde yaşanmakta olan zorlu ekonomik sürecin sona ermesi için zamana ihtiyacımız var. Böyle bir dönemde ekonominin tüm aktörleri gibi biz sanayiciler için de sabır ilkesi kilit unsur olacaktır. Ekonomik aktörlerin birbirini anlaması için samimi ve cesur olmaları gerekiyor. Sanayiciler olarak çözüm yoluna ilişkin inancımızı kaybetmemeliyiz. Türk sanayicisinin bundan önce sorunlu dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da süreci aşacak kaynağı ve cesareti var. İSO’nun geçmişten gelen birikimi ve yaşattığı sanayi ruhu bu dönemde yazılacak yeni başarı hikayesi için gerekli inancı besleyecektir.”

Açılış konuşmalarının ardından İSO Genel Sekreter Vekili Haktan Akın tarafından, İSO Meclis üyeleri ile yapılan ve meclis çalışmaları hakkında beklenti ve düşüncelerini ortaya koyan bir anket çalışmasının sonuçları hakkında bir sunum yapıldı.

Daha sonra da İSO’nun yeni çalışma döneminde ilk kez kurulan Meclis Çalışma Grupları’nın başkanları yapacakları çalışmalar hakkında kısa sunumlar yaparak Meclis üyelerinden bu çalışmaları ile ilgili olarak katkı ve katılım beklediklerini ifade ettiler.

Sekiz Meclis Çalışma Grubu başkanı, yaptıkları sunumlarında önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmaları hakkında özetle şu konu başlıkları üzerinde duracaklarını dile getirdi:

Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu


Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma
Meclis Çalışma Grubu Başkanı
Ömer Karadeniz
 • Aile şirketleri ve kurumsallaşma kavramları,
 • Aile şirketleri ve kurumsallaşma konusunda gizliliğe özel hassasiyet gösterilmesi,
 • Çalışma Grubu üyelerinin deneyimi ve kendi firmalarında yaşadıkları süreç hakkında bilgi paylaşımı
 • Kurumsallaşmada “ailenin” veya “firmanın” kurumsallaşması gibi iki seçenek üzerinde olabileceği, hangisine yoğunlaşabileceğinin belirlenmesi gerektiği
 • Deneyimlerin farklı olduğu ve her şirketin özel olarak ele alınması gerektiği
 • Aile şirketleri ve kurumsallaşmada en önemli noktaların başında jenerasyon geçiş ve devirleri bu süreçle ilgili aile anayasası, yaklaşımlar, hukuki süreçler (avukatların yapılandırması) gibi hususların avantaj ve dezavantajları
 • Dünyada firmaların vakıflaşması ve aile üyelerinin vakıf üzerinde gelir etmesi örneği üzerinden Türkiye’de vakıflar mevzuatının aile şirketlerinin aile vakıflarına dönüşmesine izin verecek şekilde değişmesi gerektiği
 • Çalışma Grubu’nun aile anayasasının temel unsurlarını vurgulayan bir doküman/kitapçık hazırlaması

Organize Sanayi Bölgeleri ve Belediyelerle İlişkiler Meclis Çalışma Grubu


Organize Sanayi Bölgeleri ve
Belediyelerle İlişkiler Meclis
Çalışma Grubu Başkanı
Hüseyin Bozdağ
 • İlk etapta başta İstanbul’da yer alan 8 OSB olmak üzere çevre illerde bulunan OSB’lerde yaşanan sorunların tespitine ilişkin çalışmaların yürütülmesi
 • Yeni OSB alanlarının tespiti
 • Sektörel/Bölgesel sanayici dernekleri ile görüşülmesi
 • “OSB Sorunlarının Çözümüne Yönelik Eylem Planı”nın ortaya konulması
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / İl Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler nezdinde girişimde bulunulması
 • Belediyeler ile ilişkiler konusunda alt çalışma grubu oluşturulması

Vergi Politikaları ve Finansman Meclis Çalışma Grubu


Vergi Politikaları ve Finansman
Meclis Çalışma Grubu Başkanı
Kenan Baytaş
 • ÖTV nedeniyle gümrüklere verilen teminat mektuplarının iadesinin hızlandırılması
 • 2 milyon USD üstü ihracat yapan sanayicilerden teminat mektubu alınmaması, yerine Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi taahhütname istenmesi
 • İhracat kaydı ile ithalatı yapılacak hammaddelerin dahilde işleme rejimi ile çekilerek ÖTV’den ve dolayısı ile teminat mektubundan muaf tutulması
 • Gayrimenkul eksperlerinin düzenlemiş oldukları ekspertiz raporlarında bankaların ve finans kuruluşlarının lehine çok düşük gösterilen gayrimenkulün değerlerinin doğru tespit edilmesi
 • KDV farklarından oluşan birikmiş KDV alacaklarına karşılık alacak sahiplerine 5 yıl vadeli Devlet Hazine Bonosu verilmesi yönünde gerekli düzenlemeler yapılması
 • İstihdam üzerindeki gelir vergisi dilimi oranları değiştirilmesi

Gümrük, İç-Dış Ticaret ve Piyasa Gözetim ve Denetimi Çalışma Grubu


Gümrük, İç-Dış Ticaret ve Piyasa
Gözetim ve Denetimi Meclis
Çalışma Grubu Başkanı
Gökhan Turhan
 • İhracat ve Pazar Genişletme Stratejileri
 • Piyasa Gözetimi, Denetimi, Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi
 • Yerlileştirme Programı
 • Brexit Sonrası Türkiye - Birleşik Krallık Ticaret İlişkileri
 • Serbest Ticaret Anlaşmaları

Teşvikler Meclis Çalışma Grubu


Teşvikler Meclis Çalışma Grubu
Üyesi Ekrem Görçeker
 • İSO tarafından hazırlanan Devlet Destekleri ve Teşvikler kitapçığının tüm üyelere PDF olarak gönderilmesi, online hizmetler hakkında bilgilendirme,
 • Yarattığı katma değer oranında teşviklerin derecelendirilmesi,
 • Asgari ücrette işveren katkı payı olarak verilen 100 TL’lik desteğin 2019 ve 2020 yıllarında da devam ettirilmesi,
 • Ürettiğinin % 25-50’si aralığını ihraç eden firmaların yapacağı yatırımlarında bir üst bölge teşviklerinden yararlanma imkanının verilmesi; % 50-100’ü aralığını ihraç eden firmalar için iki üst bölge teşviklerinden yararlanma imkanı verilmesi,
 • Tamamlama vizelerinde İstanbul’daki firmalarımız için İSO’ya yetki verilmesi.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Meclis Çalışma Grubu


Üniversite-Sanayi İşbirliği Meclis
Çalışma Grubu Başkanı
Necat Saldanlı
 • Üniversite – Sanayi İşbirliğinde karşılaşılan temel sorunlar: “Staj, Yerinde Eğitim, Ortak Girişimler, Ar-Ge”
 • Firmaların üniversitelerle olan 7+1 staj modeli ve ortak proje modelinin diğer sektörlere de uygulanacak şekilde genişletilmesi, sanayicinin stajyere ve stajyerin de sanayiciye faydalı olacağı bir model oluşturulması
 • İSO’da bir Staj Ofisi kurularak staj konusunda İSOV bünyesindeki 500 öğrenci listesinde yer alan öğrencilerle çalışma başlatılması
 • Son teknoloji sanayi uygulamalarının üniversitelerde takip edilememesi, eğitimin güncel olmayışı sorunları
 • Üniversiteler içerisinde kurulan araştırma ve test merkezlerinin işletme ve iletişim sorunlarının çözülmesi
 • OSB’ler içerisinde pratik eğitime dönük olarak yerinde eğitim yapılabilecek küçük kampüsler kurulması
 • Üniversitelerin İSO’ya davet edilmesi ve İSO’nun üniversitelere gidip ortak toplantılar gerçekleştirmesi, ÜSİB beklentilerinin dinlenmesi
 • İSO’nun üniversite sanayi işbirliği kapsamında sanayicilerle ve üniversitelerle 2014 yılında yapılmış çalıştay sonuç raporlarının çalışma grubu ile paylaşılması
 • Rapor çıktılarından yola çıkarak İSO üyelerine sanayi üniversite işbirliğinden beklentilerini soran bir anket çalışması hazırlanması
 • Üye beklentileri ile birlikte belirlenecek birkaç üniversite ve YÖK ziyaret edilerek İSO’nun ÜSİB beklentilerinin paylaşılması

Ar-Ge, Tasarım, Patent, Teknoloji, İnovasyon ve Akıllı Şehir Uygulamaları Meclis Çalışma Grubu


AR-GE, Tasarım, Patent, Teknoloji,
İnovasyon ve Akıllı Şehir
Uygulamaları Meclis Çalışma
Grubu Başkanı Mehmet Ağrikli
 • Çalışma grubun konuları içerisinde yer alan “Akıllı Şehirler” başlığının Belediye-OSB’ler çalışma grubu kapsamına alınması
 • Sorunlar: devletin Ar-Ge desteklerinin sanayinin ihtiyaçlarını karşılama yetersiz kalması, ticarileşebilir ürün odaklı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının zayıf olması, üniversitelerdeki mühendislik müfredatının sanayinin ihtiyaçları ile örtüşmemesi
 • Sektörel Ar-Ge modeli geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
 • Sanayinin genelinin ulaştığı teknoloji seviyesi düşünülerek modeller geliştirilmesi
 • Çalışma grubunun TÜBİTAK TEYDEB, KOSGEB, Ar-Ge Merkezi, San-Tez ve özel projeler alanlarına odaklanarak Sanayi Bakanlığı ile temas kurup yetkililerin toplantılarımıza davet edilmesi ve akabinde de sanayinin sorunlarının ilgili Bakanlıklara aktarması

Çalışma Hayatı Meclis Çalışma Grubu


Çalışma Hayatı Meclis Çalışma
Grubu Başkanı Hakan Akkoyun
 • İşçi/İşveren Sosyal Barışını Tekrar Kazandıracak Çalışmalar Yapmak
 • Kıdem Tazminatı Fonu Oluşması
 • Mesleki eğitimin veliler ve öğrenciler arasında tercih oranı en düşük ikinci seçenek olması
 • 2017 TEOG sonuçlarına göre Meslek Liselerinde % 55 doluluk, kontenjanların % 45’inin boş olması
 • Meslek Lisesi mezununun Lisans Eğitimine yerleşme oranının % 5, ön lisans için % 16 olması
 • Meslek liseleri mezunlarının branş dışı tercihler ile meslekten uzaklaşmaları
 • Engelli iş gücünün istihdamı konusunda istekli olan işverenin taleplerinin karşılanması açısından İŞKUR ile projeler oluşturulması

Sunumların andından İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tekrar söz alarak şunları söyledi: “Yeni bir metodoloji ile ele aldığımız Meclis Çalışma Gruplarına olan ilgi çok önemli. Heyecanla başlayan bir çalışma temposu var. İSO’nun kültürüne, çalışma temposuna ve çalışma zenginliğine uygun, Yönetim Kurulumuzun fikir geliştirmesine katkı sağlayacak bir tempo oluşturduk. Bunun için hepinize teşekkür ederim.”

Toplantının sonunda katılımcı Meclis Üyeleri de kendi gündemleri ile ilgili kürsüye gelerek düşünce ve çözüm önerilerini dile getirdiler.