İstanbullu Sanayicinin Yerleşiminin Planlanması İçin Sanayi Bakanlığı ile İlk Toplantı Yapıldı

  • Etkinlikler
osb-haberi-01

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan arasında görüşülmüş olan, sanayinin İstanbul'da yerleşiminin planlanmasına yönelik model oluşturulması amaçlı değerlendirme toplantısı, Bakanlık Danışmanı Yılmaz Şahin başkanlığındaki heyet ile Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Nahit Kemalbay ve Ali Eren ile İSO üyesi sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda İstanbul'daki sanayiciler için arsa tahsisi ve üst yapısı devlet tarafından yapılmış fabrika alanlarının 49 yıllık kiralama süreleri ile sanayicilere verilmesine yönelik model oluşturulması konuları görüşüldü.

Bakanlık temsilcileri, genel olarak bu model ile ilgili olarak şu görüşleri dile getirdi:

  • Mevcut OSB’lerdeki kullanılmayan alanlar ve olanaklar öncelikle değerlendirmeye alınmalı, bunun için de OSB kanununda gerekli değişiklikler yapılarak; OSB’lerde kullanılmayan arsalar için kiralamanın önü açılmalı. Ayrıca OSB'lerde irtifa hakkı yeniden değerlendirilerek üst yapı olanaklarının iyileştirilmeli ve bu işlemler için finansal kiralama şirketleri aracılığı ile finansman olanağı sağlanmalı.
  • Bunun yanında bu işlemlerde İSO tarafından oluşturulacak yönetim firmasının hangi modelle kurulacağı Bakanlığa aktarılmalı ve Bakanlığın buna yapacağı katkı belirlenmeli.

İstanbul Sanayi Odası Yönetimi ve sanayiciler ise şu değerlendirme ve görüşleri dile getirdi:

  • Mevcut durumda İstanbul içerisinde sanayiciye genel bakışta sıkıntı var ve sanayinin yerleşim için il dışına gitmesi talebi var. Öncelikle İstanbul'daki sanayinin ülkemiz için değerinin yeniden değerlendirilmesi önemlidir.
  • Acil olarak devletin sanayiciler için uygun arsaları tahsis amaçlı belirlemesi ya da sanayiciler tarafından belirlenecek alanlar için İstanbul'un iki yakasında OSB oluşturulmasına Bakanlığın desteği sağlanmalıdır.
  • Bakanlığının mevcut OSB’ler ile ilgili iyileştirme önerileri önemlidir, bunların acilen değerlendirilmesi uygundur, ancak bu öneriler İstanbul'daki sanayicinin küçük bir bölümünün ihtiyacını karşılamaktadır.

Toplantının sonucunda İSO yönetiminin arsa tahsisi ve OSB oluşturulması amaçlı kurulması planlanan şirket için uygun model oluşturulmasına yönelik önerisini en kısa sürede Bakanlığın görüşüne sunmasına karar verildi.