İstanbul Sanayi Odası - TOBB, TEPAV ve İstanbul’da İSO İş Birliğiyle Yürütülen “Mahir Eller” Ekonomiye Değer Katacak

TOBB, TEPAV ve İstanbul’da İSO İş Birliğiyle Yürütülen “Mahir Eller” Ekonomiye Değer Katacak

  • Etkinlikler
tobb-tepav-iso-isbirligi-01

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğinde İstanbul’da yürütülen “Mahir Eller” Projesi ile 30 bin kişiye ulaşılacak, bu kişilerin beceri haritası çıkartılacak ve mesleki yetkinlikleri belirlenecek.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 15 milyon Euro bütçeye sahip 12 ili kapsayan “Mahir Eller” Projesi ile hem Türk vatandaşlarının hem de geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki yeterlilik belgesi alarak ülke ekonomisine entegrasyonu ve istihdamın artırılması hedefleniyor. Mahir Eller Projesinin detayları, İSO Genel Sekreteri Haktan Akın’ın açılış konuşmasını yaptığı İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

İSO Genel Sekreteri Hakan Akın
İSO Genel Sekreteri Haktan Akın

İki yıl boyunca Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da sürecek olan projenin tanıtıldığı toplantıda İSO Genel Sekreteri Akın, Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındaki 3,6 milyon Suriyelinin yaklaşık 558 bin kadarının İstanbul sınırları içinde yaşadığını belirtti. Akın: “Proje ile 12 ilde 30 bin kişinin beceri haritası çıkarılacak. Üç bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenen projede yaklaşık 1.000 firmanın ‘gönüllü işveren’ olması hedefleniyor. İşverenlerin istihdam ettikleri kişilerin brüt maaşlarının yüzde 10’u ve SGK primleri en fazla 6 ay olmak üzere proje bütçesinden karşılanacak” dedi.

Haktan Akın, “Ocak 2016 ile Eylül 2018 tarihleri arasında çalışma izni başvurusunda bulunan 41 bin 343 Suriyeliden, 27 bin 930’una çalışma izni verildiği biliniyor. İstanbul, 7 bin 857 başvuruyla Suriyelilere en çok çalışma izninin verildiği il durumunda. Çalışma çağında bulunan yaklaşık 2 milyon geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ile karşılaştırıldığında çalışma izni alarak iş piyasasına dahil olan kişi sayısının oldukça az olduğu görülüyor. İSO olarak sanayicilere aradıkları nitelikli elemanların yetişmesine katkı sağlamak adına bugüne kadar birçok iş birlikleri kurduk, şimdi de Mahir Eller Projesi ile bu tür faaliyetlere katkı sunmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

TEPAV Direktörlerinden Sibel Güven
TEPAV - Sibel Güven

Toplantıda “Mahir Eller “ile ilgili Ekonomik Panorama başlığında ayrıntılı bir sunum yapan TEPAV Direktörlerinden Sibel Güven ise Türkiye ve İstanbul’un iş gücü piyasasından ve geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik verileri paylaştı. Güven “Yeni bir büyüme hikayesi ihtiyacı iyice belirginleşti. İç göçün sağladığı verimlilik artışını artık tükettik. Türkiye’nin dünyaya ayak uydurması için; yüksek teknolojili ihracat, kayıt dışılık ile mücadele, kadın işgücünün artırılması, işgücü becerilerinin tanımlanması gibi yeni stratejilere ihtiyacı var” diye konuştu.