Bahçıvan: “Eğitim Sistemimiz Bütünsel Olarak Üretim Kültürüne Uzak”

  • Meclis Konuşması
eylul-meclis2015-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi eylül ayı olağan toplantısı, “Erozyona Uğrayan Üretim Kültürü ile Kültür ve Sanat Hayatımızın Dünü, Bugünü ve Geleceği” ana gündemi ile 30 Eylül 2015 tarihinde Odakule Meclis toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yazar Prof. Dr. İskender Pala konuk oldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir üretim ekonomisi döngüsünü yaratması gerektiğini vurgulayarak “Ekonomide böyle bir dönüşümün gerçekleştirilmesi için üzerinde ilk telafi edilmesi gereken şey; Türkiye’deki üretim kültürünün zayıflığıdır. Lise ve üniversitelerde ‘üretim ekonomisi ve üretim kültürü’ dersi yer almalı. Toplumun geniş kesimi tarafından izlenen dizilerde de üretim kültürünü geliştirecek yeni bir anlayış hakim olmalı” şeklinde konuştu.

Bahçıvan konuşmasında, son dönemde negatif seyir gösteren Tüketici, Reel Sektör ve diğer sektör güven endekslerine de dikkat çekerek, “Ekonomiye olan güvenin son aylarda düşüş göstermesinde gerek küresel atmosferin, gerekse yurt içinde yaşanan siyasi, ekonomik gelişmelerin ve lanetlediğimiz terörün payı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İSO Meclis Başkan Yardımcısı
Hasan Büyükdede
İSO Meclis Başkan Yardımcısı
Hasan Büyükdede

İstanbul Sanayi Odası eylül ayı olağan toplantısının açılışını Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede yaptı. Hasan Büyükdede konuşmasına geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ederek başladı. Ardından son dönemde yaşanan terör olaylarını hatırlatan Büyükdede, şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek, terörü lanetleyen önemli mesajlar verdi.

İletişim ve ulaşım imkanlarının gittikçe artması ile birlikte değişen kültür yaşantısına değinen Büyükdede şöyle konuştu:

"Geçmişte esnaflık ve sanatkarlık, rençberlik düzeyindeydi. Üretim yapanlar bugün dünya çapında üretim yapmaktadır. Dünya değişiyor ve artık birbirine daha çok bağlanıyor. Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi sayesinde kültürler birbirine daha çok bağlanıyor. Böylece ortak bir dünya kültürü oluşuyor. İnsanlar geçmiş yaşantılarını, kültürlerini bırakıyor. Artık ortak dil, zevk, mimari düşünce vs. dünyaya hakim oldu. Çocukların oynadığı oyuncaklar, aldıkları eğitim, yedikleri yiyecekler ortak bir zeminde buluşmuş durumda. İnsanların geçmişe göre ihtiyaçları çok değişti ve bencil bir hayat kültürü hakim olmaya başladı." 

İSO Merkez Binası Odakule’ye Taşınacak

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İrfan Özhamaratlı
İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İrfan Özhamaratlı

Toplantının diğer bir gündem maddesi de İstanbul Sanayi Odası merkez binasının Odakule binasına taşınması ile ilgiliydi. İSO bünyesinde kurulan Gayrimenkul Komisyonu’nun bu konu ile ilgili çalışmalarını İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı şöyle aktardı: “İSO olarak Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan merkez bina ve Tepebaşı'nda bulunan Odakule olmak üzere iki gayrimenkule sahibiz. Hedefimiz İSO faaliyetlerini tek çatı altında toplanmaktı. Merkez binamız oldukça eskidi. Bu noktada da Odakule binasına taşınma düşüncesini realize etmek adına Meclisimizin de onayı ile süreci başlatmak istiyoruz.”

İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın konuşmasının ardından İSO meclis üyeleri oy birliğiyle merkez binanın Odakule’ye taşınması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verdi. 

Küresel atmosfer ve terör nedeniyle güven kaybı

İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan
İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan

Daha sonra gündem konusu ile ilgili konuşmasını yapmak üzere kürsüye, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan geldi. Bahçıvan, sözlerine ekonomik güven endekslerindeki dikkat çekici gerilemelerden söz ederek başladı, bu endekslerin ancak kriz döneminde rastlanan düşük seviyelerde olmasına dikkat çekti. Ayrıca son dönemlerde gerek küresel ekonominin gerekse yurt içindeki gelişmelerin ekonomiye olan güveni nasıl zedelediğini ortaya koyduğunu söyledi.

İSO Başkanı Bahçıvan: “Güven endekslerindeki düşüşte, ABD ve Çin kaynaklı gelişmeler ve gelişmekte olan ülkelere ilişkin risk algısında süregelen yükseliş de etkili oldu. Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin önümüzdeki yıllarda daha yavaş büyümesi bekleniyor. Son günlerde bazı uluslararası ölçekli firmalar hakkında yayınlanan haberlerin yarattığı iflas endişeleri de, finans piyasalarında kısa süreli şoklara yol açarak, dolaylı yoldan da olsa küresel ekonomiye ilişkin güven sarsıcı etki yaratıyor” dedi.

Dizilerde masa başı iş kültürü işleniyor 

Bahçıvan: “Eğitim Sistemimiz Bütünsel Olarak Üretim Kültürüne Uzak”

Üretim kültürünün bütün dünyada büyük bir erozyon yaşamaya başladığına değinen Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin de üretimden git gide uzaklaştığını, son otuz yılda gelişen bencil bireyci eğilimde kısa yoldan yüksek miktarda para kazanmanın revaçta olduğunu dile getirdi. Eğitim sisteminin de bütünsel olarak üretim kültürüne uzak olduğunu vurgulayan Bahçıvan, şu önerilerde bulundu:

“Bu alanda temel sorun özetle; eğitimin, üretime katılmanın değil, üretimden kaçmanın bir yoluna dönüşmüş olmasıdır. Lise ve üniversitelerde “üretim ekonomisi ve üretim kültürü” dersinin yer alması gerekiyor. Toplumun değerler bütününü etkileyecek hukuk, medya, siyaset gibi diğer mecralarda da üretim kültürü teşvik edilmelidir. Bu bağlamda üretim kültürünü konu edinen bir sanayi müzesinin kurulması, tematik sergilerin, kısa film yarışmaları gibi etkinliklerin düzenlenmesi gerekmektedir. Günümüzde diziler yoluyla iletilen mesajlar çok etkili olmaktadır. Toplumun geniş kesimi tarafından izlenen dizilerde reel ekonomi, reel üretim, üretim kültürüne dair mesajlar genelde yer almamaktadır. Masa başı, ofis tarzı bir iş kültürü diziler yoluyla işlenmektedir. Bu alanda üretimi ve üretim kültürünü geliştirecek yeni bir anlayışın hakim kılınması gerektiğine inanıyoruz.”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, geçtiğimiz Kurban Bayramı tatilinin tüm haftayı kapsayacak şekilde uzatılmasını da eleştirdiği konuşmasında: “Bu tür kararlar her ne kadar kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor olsa da planlama, bütçe zorlaması ve iş disiplinine uygun olmamanın yanı sıra sanayide üretim çarklarının yavaşlamasına ve reel ekonomide ciddi bir verimlilik kaybına yol açıyor” dedi.

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi İskender Pala
Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi
İskender Pala

Ardından Eylül ayı Meclis toplantısı konuğu olan Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yazar Prof. Dr. İskender Pala katılımcılara Türkiye’deki kültür hayatı konusunda bilgiler verdi. Pala, insanların kültürlü olarak değil bir kültürün içine doğduğunu ve doğduğu yerden kendisine kültür devşirdiğini söyledi. Kültürün toplum tarafından özümsenip bir yaşam biçimi haline gelmesi ile medeniyetin oluştuğunu belirten Prof. Dr. İskender Pala, medeniyetin yüzünün geleceğe, kültürün yüzünün ise geçmişe dönük olduğunu kaydetti.

İskender Pala toplumların kültürden güç almadan gelecek kuramayacağını belirtti ve medeniyet iddiasının gerçekleşebilmesi için kültüre dayanılması gerektiğini vurguladı. Tarih boyunca nesilleri birbirine bağlayan değerlerin güçlendiğinde devletin de güçlendiği, erozyona uğradığında ise devletlerin zayıfladığına dikkat çeken İskender Pala, iyi insanların egemenliği altındaki toplumların yükseldiğini ifade etti.

Son 200 yıldır dünya kültür ve sanat hayatına katkı yapamadığımızın altını çizen İskender Pala, medeniyete ulaşmak için kültür, kültüre ulaşmak için ise bilgiye sahip olunması gerektiğini belirterek bilgiye yapılan yatırımın önemini izah etti. Pala, Batıdan gelen sanatçıların konserlerinin, festivallerinin, sanat sergilerinin Türkiye’de dolup taştığını ancak hiçbir Türk sanatçı ve kültür insanının Batı’da aynı etkiyi yaratamadığını, toplumdaki bilgi seviyesindeki eksikliklerin sanatın ithalatı sonucunu doğurduğunu söyledi.

İskender Pala sanayicilere sanata yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Para ile para kazanılabileceğini ama para ile gelecek kuşaklar kazanılmak isteniyorsa sanat ve kültüre yatırım yapılması gerektiğini anlattı. Pala sözlerinin sonunda para ile sanatın bir araya gelmesinin Türkiye’nin kültür hayatının geleceğinin kurulmasında elzem olduğunu belirtti.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Konuşma Metni Attach