Bahçıvan: "İstanbul, Savunma Sanayi İçin Kilit Bir Role Kavuşacak”

  • Meclis Konuşması
meclis-ocak-2015-02v2

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, ocak ayı olağan toplantısını “Savunma Sanayisinde Kendine Yeterli Bir Türkiye Vizyonu ve Bu Alandaki Gelişmelerin Ekonomimize ve Geleceğimize Katkıları” başlıklı ana gündemi ile gerçekleştirdi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri de konuk olarak katıldı.

Toplantıda İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile Sivas TSO Başkanı H. Osman Yıldırım, Bakan Yılmaz'ın eşliğinde iki odanın dostluğunu ve kardeşliğini perçinleyecek olan "İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Bahçıvan: İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın yönettiği Meclis toplantısında kürsüye çıkan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz dünyada yaşanan savaşlara ve sorunlara değinerek barış, güven ve istikrara vurgu yaptı. Özgürlüğün olmazsa olmaz şartının güçlü bir savunma sanayi olduğunu belirten Yılmaz, “Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip olmazsa güçlü bir orduya da sahip olmaz” şeklinde konuştu.

“Türkiye orta sınıf güçlendi. Orta sınıfın yükselmesi demek demokrasinin yükselmesi demektir. IMF’ye olan borçlar silindi. IMF’den borç alan bir ülkenin bağımsız olması düşünülemez” diyen Yılmaz Türkiye için bir dönem boyunca hasta adam tabirinin kullanıldığını dile getirerek “Bugün o günler geride kalmıştır. Gelecek nesiller için hareket ediyoruz. Ülkemizin mazisinden çok daha başarılı günler önümüzde olacak. Yeni Türkiye ülkemiz için yeni bir vizyondur. Geleceğe umutla bakan Türkiye’dir ” dedi.

Bahçıvan: Meclis toplantısında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, güvenlik ve yeni savaşlar endişesinin Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada giderek arttığı bir dönemde, savunma sanayimizin milli tank projesi ALTAY, savunma helikopteri ATAK, gemi projesi MİL-GEM ve yerli insansız hava aracı ANKA gibi büyük başarılara imza attığını söyledi. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması içerisinde yer alan Aselsan ve Tusaş gibi firmalar, KİT’ler ve özel sektör firmalarıyla yerli savunma sanayi üretiminin küresel arenada büyümeyi sürdürdüğüne işaret eden Bahçıvan, bu büyümede yerli ve kaliteli ürün kullanımının önemine dikkat çekti.

Bahçıvan: Bahçıvan, “Savunma sanayi cirosu son dört yılda yüzde 65’in üzerinde arttı ve 2013’te 5,1 milyar dolara, ihracat 1,6 milyar dolara yaklaştı. Net ihracatçı olan, cari açığa olumlu katkı yapan sektörde 15 yıl öncesinde yüzde 25’in altında olan yerlilik oranı da bugün yüzde 55’e kadar yükseldi. Bu noktada savunma sanayi bürokrasisi ile özel sektörümüzün birbirini tamamlayan unsurlar olarak, yoğun bir iş birliği ve iletişim içinde olmaları büyük bir önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı bütçesine baktığımızda, yaklaşık 22 milyar TL olan 2014 bütçesinin yüzde 41'ini mal ve hizmet alımı giderleri oluşturmuş. Bu alandaki imkanları sanayicilerimizin iyi değerlendirebilmesi için doğru ve bilinçli bir yönlendirmeye ihtiyaç var” dedi. 

İstanbul savunma sanayinde kilit rol oynayacak

Bahçıvan: Savunma sanayinin Türkiye’nin endüstriyel gelişimi için de önemini vurgulayan Bahçıvan, “Sektörü yalnızca silah-mühimmat, askeri araç üretimi olarak değil, savunma ile ilgili ihtiyaçların karşılanması için yürütülen ticari, Ar-Ge ve bina inşaat faaliyetleri, gıda, giyim, sağlık, lojistik gibi çok daha geniş alanı kapsayan bir organizma olarak düşünmeliyiz. Bu kapsamda İstanbul da nitelikli insan gücü, sayısı 40’ı geçen üniversiteleri ve sayıca en çok Ar-Ge merkezi barındırması nedeniyle savunma sanayi için büyük bir role kavuşacak. İSO olarak İstanbul ve hinterlandının en önemli üretim merkezi olması için çalışmalarımız sürüyor. Firmalarımız, üşütmeyen, terletmeyen ve su geçirmeyen kumaşlarıyla giyim; her türlü iklim ve coğrafya koşullarına dayanıklı bot ve diğer ürünler; gıda; sağlık, kimya, mobilya ve tekstil gibi çok geniş bir alanda TSK ve savunma sanayimizin ihtiyaçlarını yetkinlikle karşılayacak potansiyele sahip” dedi.

Kamu maliyesindeki sağlamlık yatırımları desteklemeli

Bahçıvan: Konuşmasında Türkiye ve dünya ekonomisini de değerlendiren Bahçıvan, petrol fiyatlarında yaşanan azalmayı 2014’ün en önemli gelişmesi olarak nitelerken, bu gelişmenin küresel büyümeyi desteklemesinin beklendiğini de söyledi. Geçen yıl Türkiye’nin bütçe açığının 22,7 milyar TL’ye yükseldiğini, bununla birlikte 33,3 milyar TL olan bütçe açığı hedefinin tutturulduğunu belirten Bahçıvan, “2014 bütçe verileri, kamu maliyesinin Türkiye ekonomisinin en sağlıklı yönlerinden biri olduğunu teyit etti. Kamu maliyesindeki bu sağlamlık ve avantajın önümüzdeki dönemde sanayimizi ve yatırımları destekleyecek şekilde kullanılması, ekonomimiz ve ülkemiz için yararlı sonuçlar doğuracak” dedi.

Bahçıvan: Dünya Bankası’nın Küresel Ekonomik Beklentiler 2015 Raporu’nun, gelişmekte olan ülkelerin para ve döviz kuru politikalarını yeni ve daha zorlu mali koşullara uyarlaması gerektiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Bahçıvan, “Türkiye’de sanayicilerimiz de muhafazakarlığı bir kenara bırakmalı. Bono, tahvil, halka arz, uzun vadeli finansman, ortaklıklar, risk yönetimi ve hedging gibi farklı araçlardan yararlanma yollarını araştırmalı ve kullanmalı” diye konuştu.

Bahçıvan: Türkiye’de bu yıl enflasyon görünümü ve satın alım gücündeki göreli iyileşme sonucu iç talepte beklenen kademeli canlanma ile birlikte büyümenin yüzde 3,5 civarında gerçekleşmesi hedefinin makul olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, euronun aşırı değer kaybetmesinin de ihracat ve cari açık için olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi. Bahçıvan, Avrupa Merkez Bankası’nın açıkladığı varlık alımına dayalı parasal genişleme programının sıcak para hareketlerinde artış getirebileceğine değindi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun son Küresel Risk Raporu’nun da ortaya koyduğu gibi dünyanın giderek gerginleşmesine de değinen Bahçıvan, “Dünya savunma sanayinde güvenlik, savaşların doğası ve stratejileri konularında büyük bir değişim yaşanıyor. Bu noktada önemli olan husus; Kuzey Kafkasya’dan Afganistan’a, Nijerya’dan Gazze’ye uzanan çatışmalar ile İkiz Kuleler ve Paris’teki insanlık dışı son terör saldırısındaki temel dinamiklerin geleneksel tanımlarla açıklanamaması” dedi.

Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı H. Osman YıldırımİSO'nun Ocak Meclisi toplantısında konuk olarak bulunan Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı H. Osman Yıldırım'a da söz verildi.
"Biz iş insanlarının Sivas'a gelmesi için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Şu anda Sivas hem yaşanabilir hem de yatırım yapılabilir bir şehir" diyen Yıldırım şunları söyledi:
"Sivas'ta kayak merkezimiz açıldı. Özellikle Divriği Ulu Camimizi ve kaplıcalarımızı ziyaret etmenizi istiyoruz. Ordu-Sivas bağlantısıyla Sivas denize kavuşacak. Sivas ve İstanbul arasındaki hızlı tren projesiyle mesafeler daha çok kısalacak."

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Konuşma Metni Attach