İSO Meclisi, Ocak Ayı Toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı Ağırladı

  • Meclis Konuşması
meclis-ocak2016-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı, "Ekonomimiz ve Sanayimiz Açısından Yargı Sisteminin İyileştirilmesi ile Hızlı ve Etkin Bir Hukuk Sisteminin Önemi" ana gündemi ile 28 Ocak 2016 tarihinde yapıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuk oldu. Adalet Bakanı Bozdağ ile birlikte Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol da İSO Meclis toplantısına katıldı. 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Edal Bahçıvan
İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Edal Bahçıvan

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin kapsamlı bir reform dönemini başlattığı bu dönemde, aynı zamanda yargı sisteminin iyileştirilmesi ile hızlı ve etkin bir hukuk sisteminin kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bahçıvan, “Türkiye sanayisinin dünya rekabeti açısından işçi ve işveren eşit şartlar ve eşit haklar altında amaç birliği içinde çalışmalı. İşverenler davalarda haksız kabul edilerek zarara uğratılıyor. İş davalarında amaç popülist yaklaşımla tek tarafı korumak değil, adaleti sağlamak olmalıdır” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sanayiciyi yakından ilgilendiren bilirkişilik konusunda “Bilirkişilik Türkiye’nin kanayan yarasıdır” diyerek, bu konuda müstakil bir yasa tanzim ettiklerini ifade etti. Bilirkişilik müessesesinin zapturapt altına alacaklarını söyleyen Bozdağ, şubat ayının ikinci haftasında bu kanunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini açıkladı.

İSO Meclisi ocak ayı toplantısı, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın konuşması ile başladı. Okyay, açılan dava sayılarının çok fazla olduğunu, öte yandan sanayiciler ve işverenler olarak yargıda bazı önemli sorunlar yaşadıklarını dile getirerek, özetle şunları söyledi:

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay
İSO Meclis Başkanı
Zeynep Bodur Okyay

“Yargıda 2007-2013 döneminde çok önemli reformlar yapıldı. Ama yargıda özellikle toplumsal eğilim araştırmalarında birtakım memnuniyetsizlikler olduğunu görüyoruz. Tabii ki Türkiye çok olağanüstü dönemlerden geçiyor. O yüzden yargı ve adalet konusunda geniş bilgi edinmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki dönemde yapılacak düzenlemelerin bizi memnun etmesini arzu ediyoruz.”

Zeynep Bodur Okyay, daha sonra İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti. Bahçıvan, Meclis konuşmasında yargı reformunun ekonomik gelişmemiz açısından çok daha önemli hale geldiği bir dönemde Adalet Bakanı’nın bugün sanayicilerle birlikte olmasını son derece anlamlı ve değerli bulduğunu söyledi. Bahçıvan, yargı dünyası ile İstanbul’daki sanayicilerin bu çatı altında bir araya gelmesinin arzu edilen verimli ve etkili işbirliğine yönelik çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanlığı’nın son zamanlarda iş dünyasının yargıyla ilgili sorunlarına yönelik ilgisi ile bu konudaki girişim ve etkinliklerinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten İSO Başkanı Bahçıvan, 21-22 Kasım 2015’te İstanbul’da gerçekleştirilen “Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu”nun bu alanda öncü bir girişim olduğunu ifade etti. Bahçıvan, Antalya’da gerçekleştirilen “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu” ve geçen hafta İstanbul’da düzenlenen “Bilirkişilik Sempozyumu”nun Adalet Bakanlığı’nın yargıyla ilişkili sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımının güzel örneklerini oluşturduğunu söyledi.

İSO Meclisi, Ocak Ayı Toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı Ağırladı

Yargı ile iş dünyası arasında işbirliği sürecinin devam etmesi için İstanbul Sanayi Odası olarak her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Bahçıvan, işbirliği kanalları açık tutularak dayanışma ve diyaloğun geliştirilmesinin herkesin ortak dileği olduğunu kaydetti. 

Geçtiğimiz günlerde vefat eden sanayici Mustafa Koç’u ani bir şekilde kaybetmiş olmaktan acı ve üzüntülerinin hala dinmediğini belirten Bahçıvan “Bir dönem İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi olarak da bizlerle beraber olmuş olan Mustafa Koç, hayatının genç ve en verimli döneminde bizlere veda etti. Bu zamansız veda yaşadığımız acıyı daha da büyütmektedir. Sahip olduğu geniş vizyonla; ülkemize, ekonomimize, sosyal ve eğitim hayatımıza yaptıkları değerli hizmetlerle her zaman hatıralarımızda yaşayacak olan Mustafa Koç’a Allah’tan rahmet, ailesi ve Koç Holding camiasına sabır, metanet ve başsağlığı diliyoruz” şeklinde konuştu.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’dan sonra kürsüye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yargıda tarafsızlık ve bağımsızlığın önemine değinerek hukukta yapılacak yeni reformlarla insanların vicdanlarının daha rahat olacağının söyledi. Bekir Bozdağ adaletin herkesin arzu ettiği en önemli değerlerden biri olduğunun altını çizdi. Son 13 yılda yaşanan başarıların altında siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven olduğunu belirten Bozdağ, bütün bunları ayakta tutan şeyin adalet olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa’nın 138. Maddesine gönderme yaparak, hakimlerin anayasa, hukuk ve vicdani kanaatlerine göre hareket ettiklerini hatırlattı. Bozdağ bu vicdani kanaatin başıboş olmadığını ve bunun kanunun öngördüğü usullere ve kurallara riayet ederek kullanılabileceğini söyledi.

Yargıya güven ve yargı memnuniyeti konularının hukukun en önemli konularından biri olduğunu vurgulayan Bozdağ, dört yıl içinde Yargı Reformu Stratejisi içerisinde bulunan adımları tek tek gerçekleştireceklerini ve önemli dönüşümlere imza atacaklarını kaydetti.

Yargı sistemiyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Bozdağ, sanayiciyi yakından ilgilendiren bilirkişilik konusunda “Bilirkişilik Türkiye’nin kanayan yarasıdır” dedi. Bu konuda müstakil bir yasa tanzim ettiklerini ifade eden Bozdağ, bilirkişilik müessesesinin zapturapt altına alacaklarını ve şubatın ikinci haftasında bu kanunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini açıkladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2004 yılında istinaf mahkemelerinin altyapısını oluşturduklarını hatırlatarak, 20 Temmuz 2016 itibarıyla istinaf mahkemelerinin hayata geçeceğini ifade etti. İstinaf mahkemelerinin ikinci derece yargılama yapan mahkemeler olduğunu vurgulayan Bozdağ, neredeyse tüm AB ülkelerinde istinaf mahkemelerinin olduğunu, yargılamaların uzayacağı konusundaki eleştirilerin ise haksız olduğunu belirtti.

Türkiye’nin ihtisas mahkemelerini çoğaltması gerektiğine dikkat çeken Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu bu konuda yetkilendirdiklerini söyledi. Bozdağ, yargıda zaman yönetimine geçecekleri bilgisini verdi, bundan sonra savcılığa şikayette bulunan bir vatandaşın davanın ne zaman bitirileceğine dair bir belge alacağı bilgisini verdi.

Bakan Bozdağ, noterlik müessesesinin daha etkin bir hale getireceklerini belirtti. Adli veri bankası kurulacağını ifade eden Bozdağ, adli verilerle ilgili bütün bilgilere buradan ulaşılacağına dikkat çekti. Bu banka sayesinde Türkiye’de ilk kez koruyucu hukuk uygulamasını da başlatmış olacaklarını söyledi. Bozdağ hukuk himaye sigortasını ülkemize kazandıracaklarını açıklayarak, bu sistemin de sanayicileri memnun edeceğine işaret etti. Kıdem tazminatı ile ilgili sanayicilerden gelen soruyu yanıtlarken, sendikacıların kıdem tazminatı fonuna neden karşı olduklarını bir türlü anlayamadığını söyleyen Bozdağ, “Bu kadar işçinin lehine olan bir fonun sendikalara mutlaka çok iyi anlatılması gerekiyor” dedi. Bozdağ, ayrıca “Kurduğumuz bilim komisyonu, icra ve iflas hukukunu yeniden ele alıp baştan sona yenileyecek” diyerek sözlerini tamamladı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Konuşma Metni Attach