İSO Meclisi’nin Konuğu Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım Oldu

  • Meclis Konuşması
meclis-subat2017-02

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Şubat ayı olağan Meclis toplantısı, “Türk Eximbank’ın Vizyon ve Projelerinin Sanayicimizin ve İhracatçımızın Rekabet Gücünü Desteklemek Açısından Önemi” ana gündemi ile 22 Şubat 2017 tarihinde İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi’nde yapıldı. İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay tarafından yönetilen İSO Meclisi’ne Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım konuk olarak katıldı.

Toplantıyı açarken, Türk ihracatçısının en önemli konularının gündeme alınacağı bu Meclis Toplantısı’nda konuğun Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım olmasını memnuniyet verici bulduklarını söyleyen İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, 2017 yılında artan imkanları ve yeni vizyonu ile Türk Eximbank’ın sanayicinin ve ihracatçının yanında olacağına inandıklarını belirtti.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay
İSO Meclis Başkanı
Zeynep Bodur Okyay

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan Meclis gündemine ilişkin görüşlerine paylaşırken “İhracatçılarımıza sağlanan kredi imkânlarındaki artış, özellikle sevk sonrası reeskont kredileriyle ihracatçımızın rekabet gücünün desteklenmesi bizleri son derece memnun etmektedir” dedi.

Bahçıvan şöyle devam etti:

“Son dönemde Türk Eximbank’ın ihracatçılarımıza verdiği desteklerde yaşanan gelişmeler çok olumlu olmakla birlikte; beklentimiz, Türk Eximbank’ın bir vizyon değişikliğine giderek daha uzun vadeli destekleri hedeflemesidir. Bu bağlamda Türk Eximbank’ın nitelikli ihracatı artıracak, ihracata dayalı yatırım kredilerini KGF ile birlikte destekleyen bir vizyonu olması gerektiğine inanıyorum.

Ayrıca, Türk Eximbank’ın vizyonuyla ilgili olarak, sağlanan desteklerde sektörel bazlı bir yaklaşımın ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Gerek kredide, gerekse sigortada her sektör için, o sektörün özel ihtiyaçlarını dikkate alan farklı uygulamalara gidilmelidir. Örneğin; makine sektörünün proje bazlı iş modeline uygun nokta atışlı çözümler üretilebilir.

Sanayicimize daha çok dokunan böyle çözümler Türk Eximbank’ı sanayiciye daha da yakınlaştırarak, bizleri ihracat konusunda bankaların prangasından kurtaracaktır. İhracat finansmanının maliyeti, vadesi ve koşulları bakımından biz sanayicilerin beklentisini en iyi anlayacak bankanın Türk Eximbank olmasından daha doğal ne olabilir?

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

Yeri gelmişken, Türk Eximbank kredileri için, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 100 kefalet imkânı getirilmesine değinmek istiyorum. İki güzide kurumumuz arasındaki bu işbirliği ve sinerji, şirketlerimizin üzerindeki teminat yükünü hafifleterek piyasalarda ciddi bir rahatlama etkisi yaratmaya başlıyor. Tüm bu gelişmeler hiç kuşkusuz sanayimize 2017 yılı için umut ve moral veriyor.“

Bahçıvan, ihracatçıların Eximbank’tan daha çok Türk Lirası cinsi kredi kullanmak istediğini söyledi. Bahçıvan, “Bankanın Türk Lirası kredi olanaklarının genişletilmesini bekliyoruz. Bu kapsamda firmalarımızı kur risklerine karşı koruyacak enstrümanlar geliştirilmelidir. Türk Lirası ile ihracatı özendirecek özel krediler kullandırılmalıdır” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan konuşmasında İSO’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “İstihdam Seferberliği” ile ilgili çalışmalarına da değindi. Son bir haftadır bu konuda son derece yoğun bir mesai içinde olduklarını dile getiren Bahçıvan, İSO olarak İstihdam Seferberliğine bütün heyecanlarıyla yaptıkları katılımın sonuçları hakkında şu bilgileri paylaştı: “Odamızın ve üyelerimizin çabalarıyla yaratılan yeni istihdam sayısı bir haftada 152 firmada 1.000 kişiyi aştı. Önümüzdeki günlerde bu sayının arzu ettiğimiz ölçüde daha da yükseleceğinden kuşku duymuyorum.”

İSO Başkanı Bahçıvan bu seferberlik çerçevesinde yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Odamız bünyesinde ‘İstihdam Seferberliği Danışma Masası’ oluşturduk. Firmalarımız, istihdam teşvikleriyle ilgili bilgi almak ve istihdam sağlayan firmalar listesinde yer almak için de bu masamızla iletişime geçebilirler. Eleman arayan firmalarımız da buraya başvurabilirler. Odamızda görev yapan İŞKUR iş ve meslek danışmanı ile size bu konuda destek olunacaktır. Muhtelif sektörel ve bölgesel dernek ve sivil toplum kuruluşlarımızla, istihdam seferberliğine yönelik toplantılar yaparak tabanımızı konu hakkında bilgilendiriyoruz.”

İstihdam seferberliği ile ilgili bilgilerin ardından Nefes Kredisine yönelik gerçekleşmeleri de paylaşan Erdal Bahçıvan, “TOBB’un başlattığı Nefes Kredisi kampanyasına çok güçlü bir destek verdik. İSO üyesi KOBİ’lerimizin kullanımı için toplam 75 milyon liralık kredi hacmi oluşturarak bu kampanyaya katıldık. Geçen sürede 343 üyemiz yaklaşık 50 milyon TL kredi kullandı” dedi.

Türk Eximbank Genel Müdürü
Türk Eximbank Genel Müdürü
Adnan Yıldırım

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ardından konuşmasını yapmak üzere Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım kürsüye geldi. Yıldırım, 28 Kasım’da göreve başladığını ve mevcut konjonktür gereği önemli bir misyon ve sorumluluk üstlendiklerini söyledi. Türk Eximbank’ın Devlet Bakanlığı’na bağlıyken Ekonomi Bakanlığı’na bağlandığını hatırlatan Yıldırım, 1987’de kurulduklarını ve gelinen noktada Türkiye’nin 52 bankası içinde büyüklük olarak 11. banka oldukları bilgisini verdi.

Türk Eximbank’ın yüzde 23 ile Türkiye ihracatına verdiği katkı bakımından dünyada Güney Kore’nin ardından ikinci sırada yer aldığını dile getiren Yıldırım, 7.700 ihracatçı ile çalıştıklarını anlattı. İhracat kredilerinin önemli kısmının Türk Eximbank tarafından karşılandığına dikkat çeken Yıldırım “İhracat fikrinin aklınıza düştüğü andan satış sonu ve hatta sonrasına taşan 28 farklı programımız var” dedi.

Yurt dışında şirketi olan kişilerin o ülke içindeki alacaklarını da sigorta ettiklerini ifade eden Yıldırım, “Sigortanın bir başka fonksiyonu da teminat mektubu ve kredi garanti teminatı mahiyetinde olması” dedi.

Yıldırım şöyle devam etti:

“2017 yılında Türk Eximbank olarak büyümeye devam ediyoruz. İhracat kredileri dünyada yüzde 9 artarken bizde yüzde 40 arttı. 2016 yılında yüzde 23’e yaklaşan ihracata destek oranını 26’ya, miktar olarak ise kabaca 40 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz. Türk Eximbank 2016’da yaşanan olumsuzluklara rağmen faiz oranlarını artırmadı. Maliyetlerimiz arttı ama sizin maliyetlerinizi değiştirmedik.”

Konuşmaların ardından İSO Meclis Üyeleri, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a soru sorarken Yıldırım da konu ile ilgili sorulara yanıt verdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Konuşma Metni Attach