Haziran’da Ekonomik Güven Zayıfladı

Ekonomik Güven Endeksi, Haziran 2018

Açıklanma Tarihi: 28.06.2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Endeksin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

2017’de ortalama 98,6, bu yılın ilk çeyreğinde ise ortalama 102,6 seviyesinde ölçülen ekonomik güven endeksi Nisan’da 98,3’e, Mayıs’ta 93,5’e geriledikten sonra Haziran’da da yüzde 3,3’lük bir düşüşle 90,4 seviyesinde ölçülmüştür. Endeks böylece 17 ayın en düşük seviyesinde kaydedilmiştir. 2018’in ilk çeyreğinde 94,0’luk endeks ortalaması son 5 çeyreğin en düşük güven düzeyine işaret etmektedir.

Mayıs’ta olduğu gibi Haziran’da da ekonomik güven endeksini oluşturan beş alt endeksten dördü aylık bazda düşüş göstermiştir:

  • Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi yüzde 3,9’luk gerilemeyle 102,5’e düşmüş, böylece 100 eşiğinin üzerinde kalmakla birlikte son 17 ayın en zayıf seviyesinde ölçülmüştür.
  • Mayıs’ta yüzde 2,8 düşüşle 69,9’a gerileyen tüketici güven endeksi Haziran’da yüzde 0,6’lık sınırlı bir toparlanmayla 70,3 seviyesinde yer almış ve Haziran’da artış gösteren tek endeks olmuştur.
  • Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs’taki yüzde 5,2’lik sert düşüşün ardından Haziran’da da yüzde 0,8 azalarak 91,2 ile yaklaşık 1,5 yılın en düşük düzeyinde kaydedilmiştir.
  • Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran’da üst üste beşinci ay düşüş kaydederek Mayıs’a göre yüzde 0,8 azalmış ve Ocak 2011’de başlayan endeks serisinin en düşük seviyesinde kaydedilmiştir.
  • Diğer sektör endekslerine göre zayıf seyreden mevsimsellikten arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de Haziran’da yüzde 2,1 gerilemeyle düşüş trendini beşinci aya taşımış, endeks böylece tarihinin en düşük seviyelerinden birinde ölçülmüştür.