İşgücü Piyasalarında Toparlanma Sürüyor

İşgücü İstatistikleri, Mart 2018

Açıklanma Tarihi: 18.06.2018

Türkiye’nin işsizlik oranı Mart 2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir (Not: Mart 2018 dönemsel sonuçları, 2018 Şubat-Nisan dönemini kapsamaktadır). Mart’ta tarım dışı işsizlik oranı ise bir yıl öncesine göre 1,8 puan düşüşle yüzde 11,9’a gerilemiştir. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında Mart 2018’de işgücüne katılma oranı 0,2 puan artışla yüzde 52,4’e, istihdam oranı ise 1 puan artışla yüzde 47,1 seviyesine ulaşmıştır.

Mart 2018 itibarıyla son 1 yıllık dönemde işgücünü oluşturan nüfus 578 bin kişi, istihdam ise 1 milyon 10 bin kişi artmıştır. Böylece işsiz sayısı 432 bin azalışla 3 milyon 210 bin kişiye gerilemiştir. İyileşmenin önceki yıla kıyasla bu denli yüksek olmasında 2017’nin ilk aylarındaki zayıf görünümün ardından gelen toparlanma etkili olmaktadır.

Mart’ta genç nüfusun (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puanlık güçlü bir azalışla yüzde 17,7’ye, genç işsizlerin sayısı ise 175 bin düşüşle 866 bin kişiye gerilemiştir. Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan gençlerin sayısı aynı 1 yıllık dönemde 148 bin azalarak 2 milyon 584 bine düşerken, NEET oranı ise 1,2 puan düşüşle yüzde 21,8 olarak kaydedilmiştir.

Mart 2018’de 1 yıl öncesine göre istihdamdaki artışta belirleyici katkı 701 bin kişi ile hizmet sektöründen kaynaklanırken ayrıntılarda özellikle kamu yönetimi-savunma, toptan-perakende ticaret, turizm ve lojistik sektörlerinin katkıları öne çıkmaktadır. Mart verilerinin dikkat çeken bir diğer özelliği de 2017’deki nispeten zayıf görünümü telafi edecek şekilde sanayi sektörünün 367 bin (imalat sanayi: 322 bin) artışla bir yıl öncesine göre istihdamını yüzde 7 arttırmış olmasıdır. İnşaat sektörü de aynı dönemde 275 bin yeni istihdamla pozitif görünümde önemli rol oynamıştır. Buna karşılık tarım sektörü istihdamı 22 bin azalmış, sektörün toplam istihdamdaki payı 0,8 puan azalarak yüzde 17,7’ye gerilemiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre bir önceki aya kıyasla 2018 Mart’ta işsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 9,9’a olarak gerçekleşmiştir. Önceki aya göre işgücünün 39 bin kişi daralması dikkat çekerken istihdamda 59 bin kişi ile daha belirgin bir daralma gözlenmiştir. Sektörel ayrıntılara bakıldığında Şubat dönemine göre hizmet istihdamı 48 bin artarken tarımda 55 bin, sanayide 9 bin, inşaatta 44 bin kişilik istihdam daralması söz konusudur. Mart’ta işgücüne katılım oranı ve istihdam oranı 0,1’er puanlık düşüş göstermiş ve sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 47,8 seviyelerinde ölçülmüştür. Mart’ta tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,7’de sabit seyrederken genç işsizlik oranı 0,4 puan düşüşle yüzde 18,1’e gerilemiştir.

Mart ayı itibarıyla istihdam verileri, hızlı büyüme temposuna paralel olarak işgücü piyasalarında toparlanma eğiliminin sürdüğüne işaret etmektedir. Dikkat çekici noktalardan biri son yıllarda belirgin bir şekilde hız kazanan işgücüne katılımın sınırlarına ulaştığı işaretleri vermekte oluşudur. Hizmet sektörünün istihdam rakamlarında belirleyiciliği devam etmekle birlikte istihdam seferberliği ve istihdama yönelik teşviklerin de katkısıyla özellikle sanayi sektörü 2016 son çeyrek-2017 ilk çeyrek dönemindeki kayıplarını fazlasıyla geri almış durumdadır. Diğer yandan yılın ikinci çeyreği itibarıyla kur, enflasyon ve faizlerdeki artışlar nedeniyle iç talebin sınırlanması nedeniyle büyümenin de yavaşlaması beklenmekte, bu durumun istihdam piyasalarına da yansıması muhtemel görünmektedir.