Mart’ta Tüketici Güven Endeksi 59,4’e Yükseldi

Tüketici Güven Endeksi, Mart 2019

Açıklanma Tarihi: 25.03.2019

TÜİK ve TCMB iş birliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi kapsamında Tüketici Güven Endeksi (TGE) hesaplanmaktadır. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu göstermektedir. TGE’nin hesaplanmasında kullanılan alt endeksler, hanenin maddi durum beklentisi (gelecek 12 aylık dönemde), 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi ve gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali alt endeksleridir.

2018’in Temmuz ayında 72,7 ile 21 aylık zirveyi gördükten sonra yılın ikinci yarısında belirgin bir düşüş eğilimi gösteren TGE Eylül-Şubat dönemi boyunca 57-60 bandında seyretmiştir. Son olarak Şubat’ta 57,8 ile 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen TGE Mart’ta %2,9 artışla 59,4’e yükselmiştir. Halen oldukça düşük olmakla birlikte endeks Kasım 2018’den beri en yüksek seviyede kaydedilmiştir. Yine de endeksin 2019 ilk çeyrek ortalaması 58,5 olarak gerçekleşmiş ve 2018 son çeyrekteki 58,8 ortalamasına göre düşüş göstererek tüketici güveninde zayıflığın sürdüğünü göstermiştir.

Mart ayında tüketici güveninin hesaplanmasında rol oynayan 4 endeksten 2’si endeksi artış yönünde etkilerken 2’si yatay seyretmiştir.

Ayrıntılara bakıldığında, hanenin maddi durum beklentisi ve genel ekonomik durum beklentisi endeksleri sırasıyla %4 ve %4,9 oranında artarak 78,3 ve 78,6 seviyelerinde ölçülmüş, her iki endeks de son 7 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum hem hanehalkı hem de genel ekonomik durumda önümüzdeki 12 aylık dönemde iyileşme bekleyen anket katılımcılarının oranının artmasından kaynaklanmaktadır.

Buna karşılık önümüzdeki 1 yılda işsiz sayısının azalmasını ve tasarruf eğiliminin yükselmesini bekleyenlerin oranı sabit seyretmiştir. Ancak işsiz sayısında azalma bekleyenlerin oranı oldukça düşük kalmaya devam etmiş, söz konusu endeks 58,9 ile 2012 Ocak’ta başlayan veri setinin en düşük düzeyinde kaydedilmiştir.

Diğer verilere bakıldığında, ankete katılan tüketicilerin enflasyona ve ücret değişimlerine ilişkin beklentilerinin Şubat ayına göre iyileştiği görülmektedir. Buna paralel olarak dayanıklı ve yarı dayanıklı tüketim malı satın alma beklentilerinde kısmi artış söz konusudur. Öte yandan anket katılımcılarının önümüzdeki 12 aylık dönemde tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma, otomobil satın alma, konut satın alma ve konut tamiratına para harcama gibi beklentilerinde zayıflama gözlenmektedir.