Ocak Ayı İhracatı Miktar Bazında Yavaşladı

Dış Ticaret Endeksleri, Nisan 2018

Açıklanma Tarihi: 08.06.2018

İhracat

TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret endeksi verilerine göre Nisan 2018’de dolar bazında yıllık yüzde 7,9 artışla 13,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ihracat, miktar bazında yüzde 0,2 oranında artış sergilemiştir. Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre de aynı dönemde yine yüzde 0,2 oranında artış söz konusudur.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ihracat miktar endeksi üst üste 2 aylık artış eğiliminin ardından Nisan’da bir önceki aya göre 2,5 daralarak son 3 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir.

Değer bazında gelişmelere bakıldığında ise, Nisan’da önceki aya göre yüzde 0,5 artan ihracat birim değer endeksi 3 yıla yakın bir dönemin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Endeks 2017’nin aynı ayına göre ise yüzde 7,7 oranında artış kaydetmiştir.

Bu veriler, Nisan’da ihracatın gösterdiği yıllık artışta değer etkisinin miktar etkisine göre belirgin şekilde ağır bastığını, ihracatın miktar olarak yavaşlama eğiliminde olduğunu göstermektedir.

İthalat

2018 Nisan ayında dolar cinsinden nominal değer olarak yüzde 15,6 oranında yıllık artışla 20,6 milyar dolar seviyesine ulaşan ithalatta miktar endeksinin artış hızı yüzde 7,2 olarak gerçekleşmiştir. Takvim etkisinden arındırılmış endeks ise aynı dönemde yüzde 7,1 ile arındırılmamış endekse çok yakın bir hızda artış kaydetmiştir.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ithalat miktar endeksi ise Şubat’ta yüzde 7,1’lik daralma ve Mart’ta yüzde 0,5 artış gösterdikten sonra Nisan’da yüzde 0,6 gerilemiş ve son 5 ayın en düşük seviyesinde kaydedilmiştir.

Nisan 2018’de ithalatın birim değeri aylık yüzde 1,2 artışla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,8 artış kaydetmiştir. Bu veriler ithalattaki yüksek artışta hem fiyat hem miktar etkisinin birbirine yakın düzeylerde rol oynadığına işaret etmektedir. Özellikle ham madde ve enerji fiyatlarındaki artışların ithal birim değer endeksinin artmasında rol oynadığı görülmektedir.

Dış Ticaret Hadleri

2017 Nisan’da 105,3 olan 2010=100 bazlı dış ticaret haddi (DTH), 2018’in aynı ayında ithalat birim değer endeksi ile ihracat birim değer endeksinin birbirine yakın hızlarda artması sonucu yatay bir seyir göstererek yıllık yüzde 0,1 oranında düşüşle 105,2 olarak ölçülmüştür. Bir ay öncesine kıyasla DTH’de yüzde 0,6 oranında bir düşüş söz konusudur.