Temmuz’da Tüketici Güveni Hafif Toparlandı

Tüketici Güven Endeksi, Temmuz 2017

Açıklanma tarihi: 20.07.2017

TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi kapsamında Tüketici Güven Endeksi (TGE) hesaplanmaktadır. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu göstermektedir. TGE’nin hesaplanmasında kullanılan alt endeksler, hanenin maddi durum beklentisi (gelecek 12 aylık dönemde), 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi ve gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali alt endeksleridir.

2017’nin Haziran ayında 70 seviyesinde ölçülen TGE, Temmuz’da ayında yüzde 1,9 oranında artışla 71,3’e yükselmiş ve Haziran’daki yüzde 3,8’lik düşüşü kısmen telafi etmiştir. TGE’nin 2017 ilk çeyrek 66,8, ikinci çeyrek ortalaması 71,4, ilk 6 ay ortalaması ise 69,4 olarak gerçekleşmişti.

Temmuz 2017’de TGE ana endeksin hesaplanmasında kullanılan 4 alt endeksten 3’ü iyileşme göstermiştir. Temmuz’da yaşanan nispi iyileşmede en yüksek katkı, işsiz sayısı beklentisi endeksindeki yüzde 5,2’lik artıştan gelmiştir. Temmuz’da 74,4 olan endeksteki yükseliş, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısının azalacağını bekleyen anket katılımcılarının oranındaki artıştan kaynaklanmıştır.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunda iyileşme bekleyenlerin oranındaki artış sonucu “hanenin maddi durum beklentisi” endeksi yüzde 2,1 artışla 91,9’a yükselmiş ve Haziran’daki üç aylık dip seviyeden kısmen toparlanmıştır.

Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimalini gösteren endeks Haziran’da yüzde 22,1 iken Temmuz’da 23,3’a yükselerek TGE’deki genel iyileşmeye katkı sağlamıştır.

Bu olumlu gelişmelere karşılık gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun iyileşeceğini bekleyen anket katılımcılarının oranı üst üste ikinci ay azalmış, buna bağlı olarak “genel ekonomik durum beklentisi” alt endeksi yüzde 1,3 gerilemeyle 88,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeks Temmuz itibarıyla son 4 ayın en düşük seviyesinde ölçülmüştür.

Ayrıca anket kapsamında “mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu”, “gelecek 3 aylık dönemde tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali” ve otomobil, konut satın alma ihtimali gibi değerlendirmeleri gösteren endekslerde önceki aya göre belirgin iyileşmeler dikkat çekmektedir.