TİM Verilerine Göre İhracatta Güçlü Artış Trendi Şubat’ta da Sürdü

TİM İhracat Kayıtları

Açıklanma tarihi: 01.03.2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ihracatçı birliklerinden derlenerek yayımlanan ihracat kayıtlarına göre, 2017 Şubat’ta 11,2 milyar dolar olan ihracat 2018’in aynı ayında 14,8 oranında artışla 12,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Böylece ihracatçı birliği kaydından muaf olan altın ihracatı gibi kalemlerin de eklenmesiyle birlikte yılın ilk 2 ayında toplam ihracat 25,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 15,5 oranında artış kaydetmiştir.

Son 12 ayın toplam ihracatı Ocak’ta 158,2 milyar dolar iken Şubat’ta 159 milyar dolara yükselmiş, söz konusu rakamın yıllık artış hızı yüzde 9,7’den yüzde 10,4’e çıkmıştır.

Sektörler açısından ele alındığında önceki yılın aynı ayına göre 2018 Şubat’ta döneminde tarım ihracatı yüzde 10,6, sanayi ihracatı yüzde 15,8, madencilik ihracatı ise yüzde 8,1 oranında artış göstermiştir. Şubat’ta sanayi sektörleri arasında otomotiv endüstrisi yüzde 25,7 oranında yıllık artışla ihracattaki büyümeye en yüksek katkıyı sağlarken yüzde 23,8 ile çelik sektörü, yüzde 26,9 ile elektrik-elektronik ve hizmet, yüzde 27,2 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 20,3 ile hazır giyim ve konfeksiyon da ihracat artışını güçlü şekilde destekleyen sektörler olmuştur. Şubat’ta yıllık ihracat artışının en yüksek oranlı olduğu sektör ise yüzde 30,4 ile iklimlendirme sanayi olmuştur. Buna karşılık önemli ihracatçı sektörler arasında yer alan kimyevi maddeler ve mamuller sektörünün ihracatı yıllık yüzde 5,6 oranında daralmıştır.

Şubat’a ülke gruplarına göre bakıldığında ise toplamda yüzde 14,8 olan ihracat artışına AB ülkelerinin 12 puan katkı sağlaması dikkat çekmektedir. AB pazarı Şubat 2017’ye göre yüzde 24,6 gibi güçlü bir büyümeyle 6,8 milyar dolara ulaşırken aynı dönemde yüzde 20,6 ile Rusya’nın başını çektiği Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ve yüzde 37,2 ile AB dışı Avrupa ülkeleri ihracatın keskin artış gösterdiği bölgeler olmuştur. Bir süredir güçlü toparlanma gösteren NAFTA ülkelerine ihracat Şubat’ta yüzde 3,5 ile görece ılımlı bir artış göstermiştir. Şubat’ta ihracat Afrika ülkelerine yüzde 16,7, diğer Asya ülkelerine yüzde 20,1 artış gösterirken Ortadoğu ihracatının yüzde 6,8, Uzakdoğu ihracatının ise yüzde 29,1 daraldığı görülmektedir.

2016 başından itibaren belirgin bir şekilde toparlanma eğilimi sergileyen ihracat 2018 başında küresel ekonomideki genele yayılan büyüme eğiliminden destek alarak güçlü seyrini sürdürmektedir.