2016-2023 Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen TOBB’dan Odamıza iletilen konu aşağıya aktarılmıştır:

2007 – 2023 Avrupa Birliği (AB) Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) Belgesi’nde yer alan hedeflerin ve stratejilerin, mevzuat uyumunun ve yatırımlarının 2007-2016 dönemi için güncel gerçekleşme durumlarının değerlendirilmesi,

2016-2023 döneminin ise güncellenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK MAM arasında “AB UÇES Belgesinin Güncellenmesi Projesi” yürütülmektedir.

2016 – 2023 AB UÇES ile ilgili çalışmalar ise tamamlanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

2016-2023 Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi Belgesi Attach