İSO Başkanı Bahçıvan: “İşbirliği ve Şeffaflık, Değişimde Kilit Rol Sahibi”

  • Meclis Konuşması
ekim-meclis2015-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) “Değişimin Hızlandığı Bir Dünyada İstanbul Sanayi Odası’nı Daha Güçlü ve Etkin Kılmak İçin Meclis Üyelerimizin Görüş ve Önerileri” ana gündemi ile 27 Ekim 2015 tarihinde Odakule Meclis salonunda toplandı. Ekim ayı olağan Meclisi, bir konuk olmadan, ana gündem maddesi etrafında güncel gelişmeler ve üyelerin İSO’yu daha etkin ve güçlü kılma noktasındaki düşüncelerini açıkladıkları bir toplantı olarak gerçekleşti.

Toplantıda bir konuşma gündeme ilişkin düşüncelerini açıklayan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, çok boyutlu ve hızlı dönüşümlerin yaşandığı bu yüzyılda başarılı olmak için ciddi ve kapsamlı bir hazırlık gerektiğine dikkat çekerek, “Bu konuda iletişime, katılımcılığa, işbirliğine ve şeffaflığa önem veren anlayış, değişimi ve dönüşümü başarmada anahtar role sahip” dedi.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay
İSO Meclis Başkanı
Zeynep Bodur Okyay

İstanbul Sanayi Odası ekim ayı olağan toplantısının açılışını İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay yaptı. Okyay, konuşmasına Ankara'da yaşanan terör olaylarını kınayarak başladı. Ülke olarak teröre karşı verilecek en büyük cevabın birlik ve beraberlik içinde el ele vermek olduğunu belirten Okyay, 1 Kasım’da yapılacak olan genel seçimleri hatırlatarak, ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diledi. Cumhuriyetimizin 92. yılını kutlayan İSO Meclis Başkanı Okyay, sanayideki yüksek teknoloji üretim oranının düşüklüğüne işaret etti, yerli payının artırılmasına ve katma değer üretiminin önemine değindi. Okyay şöyle konuştu:

"İSO, bu ülke için çok değerli ve fayda veren bir kuruluş. Bu nedenle bugün burada, bu kürsüde ifade edeceğiniz görüşlerin önemine vurgu yapmak istiyorum. Ülkemizde sanayinin yeşermesi için sanayicimize büyük görevler düşmektedir. Artık yerli başarı hikayelerini yazmamız şart. Üretim iklimini sürekli ve daim kılmak hepimizin canı gönülden istediğidir. Bence eksik olan şey kararlılık, hızlı uygulama ve iyi yönetişim. Ancak ülke genelinde önümüzü görmemizde müşkülatımız var. Unutmamalıyız ki sanayi, toplumları geliştirir, ticaret ise bireyselleştirir.”

8 Ekim 2015 tarihinde İSO tarafından düzenlenen 13. Sanayi Kongresi’ne de değinen Zeynep Bodur Okyay, Türkiye’nin Avrasya’nın üretim merkezi olması ve yüksek ve orta teknoloji üretimine sahip olması için ülke olarak ortak akılla çalışmamız gerektiğini vurguladı. Okyay, sanayi Kongresi’nde tespit edilen çözümlerin kısa sürede hayata geçmesini dilediğini ifade etti.

İSO Yönetim Kurulu Erdal Bahçıvan konuşmasına Cumhuriyetimizin 92. yılını kutlayarak başladı. 1 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerle ilgili görüşlerini bildiren Bahçıvan “Demokrasilerde milli irade esastır. Milletin tercihi her şeyin üstündedir. Toplumumuzun sahip olduğu demokratik olgunluk ve sağduyu eşliğinde huzur içinde bir seçim geçirmemizi temenni ederken; seçim sonuçlarının da milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Erdal Bahçıvan şöyle konuştu:

“Günümüz dünyasının değişim hızı ve bu hızın gün geçtikçe artan ivmesi, bizleri geçen yüzyılların insanlarından farklı kılmaktadır. Onlar böyle hızlı bir değişimi hiç yaşamadılar. Somut bir örnek verecek olursam; belki üç yüz sene karasabanın şekli değişmedi. Şimdi ise sadece üç sene kullandığınız bilgisayar ve cep telefonu yeni teknolojinin gerisinde kalıyor. Değişim; yaşadığımız çağa damgasını vuruyor. Öyle ki, bu çağın ünlü değişim kuramcısı Alvin Toffler, ‘değişim yaşam için yalnızca bir gereklilik değil, yaşamın ta kendisidir’ diyerek değişim ile hayatımız arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koyuyor.

Bu çağda değişim kaçınılmaz bir gerçek olduğu halde, herkes bu gerçekliği kolay benimseyip değişime açık hale gelemiyor. Bu direncin birden fazla nedeni var. Bunlar: Bilinmeyen korkusu, değişim hakkında yeterince bilgi sahibi olmamak, başarısız olma endişesi ve yeni şeyleri öğrenme zorluğudur.

Değişimi öngörmek, uyum sağlayabilmek, ardından sürüklenen değil, ona yön veren olmak, çağımızda fark yaratan bir meziyet olarak görülüyor. İşte, bu noktada ‘proaktif’ olarak adlandırılan bir davranış özelliği önem kazanıyor. Olaylar olmadan önce proaktif davranarak olasılıkları düşünüp, planlı bir şekilde harekete geçerek sonuçları etkileyebilenler bu çağdaki değişimden güçlenerek çıkacaklardır.

21. yüzyılda değişimin kendisi kadar bunu yönetmek de önemli. ‘Gideceğin yeri bilmiyorsan, vardığın yerin önemi yoktur’ sözünün de gösterdiği bir gerçek var: Çok boyutlu ve hızlı dönüşümlerin yaşandığı bu yüzyılda başarılı olmak, ciddi ve kapsamlı bir hazırlığı gerektiriyor.

Bu konuda; iletişime, katılımcılığa, işbirliğine ve şeffaflığa önem veren bir anlayış, değişimi ve dönüşümü başarmada gerçekten anahtar role sahip.”

İstanbul Sanayi Odası’nın yaşanmakta olan bu küresel köklü değişim sürecinde gelişmelere seyirci kalmak yerine, global ve bütüncül bir vizyon eşliğinde, riskleri ve fırsatları birlikte gören, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir özgüven ve yaklaşım sergilediğini ve sergilemeye de devam edeceğini ifade eden Bahçıvan, 8 Ekim 2015 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde İSO tarafından organize edilen 13. Sanayi Kongresi hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Kongremizi uzun ve yoğun uğraşılar sonucunda yeniçağın ruhuna uygun, uluslararası trendleri zamanında gören ve değerlendiren, üyelerimizin geleceğe yönelik bakış açısını geliştirecek yeni bir formata kavuşturmuş bulunuyoruz. Yeni nesil ilk interaktif Kongremize ‘birlikte yaratmak’ ve ‘işbirliği’ kavramları damgasını vururken; Anadolu’dan çok sayıda sanayi ve ticaret odalarının işbirliğiyle yaptığımız Kongremiz, adeta bir platforma dönüştü. 

Bu yıl Kongremiz, ne mutlu bizlere, 2.200’ü aşkın katılımcı sayısıyla beklentimizin çok üstünde bir ilgiye mazhar olmuştur.”

İSO’nun “işbirliği” kavramının ülkemiz için kritik bir öneme sahip olduğunun farkında olduğunu kaydeden İSO Başkanı Bahçıvan, eğitim konusundaki paydaşlarla üst düzeyde güçlü ve etkili işbirlikleri geliştirdiklerini ifade etti. İSO Başkanı şöyle konuştu:

“İstanbul ilinde mesleki ve teknik eğitim okullarının, eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi yolu ile güçlendirilmesi; sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün okul-sanayi işbirliği İstanbul modeli ile de en üst düzeyde sağlanması için önemli bir adım attık. 9 Ekim 2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın katılımıyla protokolünü imzaladığımız proje ile ciddi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Eğitim alanındaki çalışmalarımızı İstanbul Sanayi Odası Vakfımızın da yeni vizyonu ile daha güçlü ve etkili katkı yapması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Değişen üniversite-sanayi işbirliği anlayışımız, biz sanayiciler için çok verimli ve değerli kazanımları beraberinde getiriyor. Odamız 2015 yılı içerisinde, İstanbul Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliği ile girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi’nin ana paydaşlarından biri olmuştur.

Odamızın İTÜ Çekirdek ile kurmuş olduğu stratejik işbirliği doğrultusunda 14 Kasım 2015 tarihinde Ödül Töreni- Bigbang gerçekleştirilecektir.”

Bahçıvan son olarak, Türkiye’nin dünya ekonomisinin yüzde 85'ini, dünya ticaretinin ise yüzde 80'ini gerçekleştiren G20’nin dönem başkanlığını yapmasının önemine değinerek, G20’nin iş dünyasıyla ilgili alt kolu olan B20’nin Yürütme Kurulu üyesi olması nedeniyle çalışmalara aktif katılım sağladıklarını söyledi.

Meclis üyeleri gündeme ilişkin neler söylediler?

İSO Meclis Üyesi Serol Acarkan
İSO Meclis Üyesi
Serol Acarkan

İSO Meclis Üyesi Serol Acarkan:

“İSO, kanunla kurulmuş ve hareket alanı çok dar. Odaların daha özgür olması gerekiyor. Mevcut şartlarda yönetimimiz ve Başkanımız en iyi çalışmaları yapıyor. Ancak odaların bir davayı savunurken aynı noktada olması gerekiyor. Bizim söylediğimiz şeyle uyumsuz olan bir şeyi başka bir oda söylediği zaman yaptırım gücümüz azalıyor.”

İSO Meclis Üyesi Mehmet Kurtöz
İSO Meclis Üyesi
Mehmet Kurtöz

İSO Meclis Üyesi Mehmet Kurtöz:

“Sanayici tek başına bırakılmış durumda, ilgileneni yok. Gerekli tedbirler alınmazsa 2015’i kaybettiğimiz gibi 2016’yı da kaybedebiliriz. Meslek Komitelerimiz ile daha interaktif toplantılar yapılmalı ve Meslek Komitelerimiz daha aktif olmalı.”

İSO Meclis Üyesi Ömer İltan Bilgin
İSO Meclis Üyesi
Ömer İltan Bilgin

İSO Meclis Üyesi Ömer İltan Bilgin:

“13. Sanayi Kongresi oldukça başarılı geçti, emeği geçenlere teşekkür ederim. Meclis toplantılarının formatını değiştirebiliriz. Konuklarımıza önce sorular sorabilir ve yanıtlarını alabiliriz, böylesi daha verimli olur.”

İSO Meclis Üyesi Hüseyin Demirci
İSO Meclis Üyesi
Hüseyin Demirci

İSO Meclis Üyesi Hüseyin Demirci:

“İSO Türkiye’nin bel kemiği sayılan en önemli kurumlarından birisi. Faaliyetlerimiz Türkiye sathında sanayi ve ticaret odalarına örnek teşkil ediyor. Diğer iller bizi örnek alıyor. Hükümetler nezdinde de ciddiye alındığımızı tahmin ediyorum. Siyasetçiler, ‘Ben ne oy alırım’ hesabı yapmamalı. Ülkenin menfaati sanayidedir; sanayi olmazsa bu ülke ne kaybeder, bunun hesap edilmesi lazım.”

İSO Meclis Onur Üyesi Hüsamettin Kavi
İSO Meclis Onur Üyesi
Hüsamettin Kavi

İSO Meclis Onur Üyesi Hüsamettin Kavi:

“Meclis üyeleri olarak eğitimlerimizi okullarda üniversitelerde alıyoruz ama hayat eğitimini de İSO’da alıyoruz. Buranın önemini iyi bilelim. Önümüzde 2023 hedefleri var: Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek ve 500 milyar dolar ihracat yapmak… Peki, bu hedefe nasıl ulaşacağız? Elbette üretim ile ulaşacağız. Ancak giderek sanayinin GSMH içindeki payı azalıyor. Önümüze üç hedef olmalı: ekonomik gelecek stratejisi, eğitim ve adalet.”

İSO Meclis Üyesi Haluk Erceber
İSO Meclis Üyesi
Haluk Erceber

İSO Meclis Üyesi Haluk Erceber:

“Chemport Derneği başkanı olarak kimya sanayinin kümelenmesi için çalışıyoruz. Kimya sanayinin ithalatımız içindeki oranı enerjiden sonra ikinci, yüzde 27. Türkiye’de kümelenmiyoruz, küçük ölçeklerde çalışıyoruz. Bu konudaki çalışmaların desteklenmesi gerekiyor. İSO olarak hızlı, etkin ve yatırımları destekleyen bir yapıda olmalıyız.”

İSO Meclis Üyesi Gizep Sayın
İSO Meclis Üyesi
Gizep Sayın

İSO Meclis Üyesi Gizep Sayın:

“Gençler bizlerin düşündüğünden çok farklı açılardan olaylara yaklaşabiliyorlar. Gençlerin fikirlerini nasıl Odamız ile buluştururuz? Bunun yollarını aramamız gerekiyor. Mevcut sorunları çözelim derken geleceği kaçırıyoruz. Geleceğe bakabileceğimiz gündemleri oluşturmalıyız.”

İSO Meclis Üyesi Sevda Arıkan
İSO Meclis Üyesi
Sevda Arıkan

İSO Meclis Üyesi Sevda Arıkan:

“İSO’nun etkinliği daha çok üyenin katılımı ve paylaşımı ile artacaktır. Toplantılarda katılımın daha çok olmasını istiyorsak firmaların etkili kişilerini davet edelim. İsme yönelik davet gönderelim böylece katılımı artırabiliriz.”

İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede
İSO Meclis Başkan
Yardımcısı Hasan Büyükdede

İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede:

“SAHA İstanbul çalışmalarımız çerçevesinde Edirne’den Düzce’ye kadar olan alanı yatırım yapmak için taradık. Endüstrimizi yeterince değerlendiremediğimiz kanısına vardık. Sanayiciler olarak biz daha birbirimizi iyi tanımıyoruz. Sanayicilerin birbiriyle alışveriş yapacağı bir ortam oluşturabilir miyiz? İSO bu konuda danışmanlık merkezi haline gelebilir.”

İSO Meclis Üyesi Fevzi Akif Tolga Sözen
İSO Meclis Üyesi
Fevzi Akif Tolga Sözen

İSO Meclis Üyesi Fevzi Akif Tolga Sözen:

“3-4 senedir seçim ekonomisi bizi yıktı. Biz dediklerimizi yaptıramazsak üyelerin katılımı azalıyor. Yeni hükümette daha fazla etkin olmalıyız. Sorunlarımızı alıp onların önüne gitmeliyiz. Yazışarak çözüm bulmakta zorlanıyoruz.”

İSO Meclis Üyesi Ender Yılmaz
İSO Meclis Üyesi
Ender Yılmaz

İSO Meclis Üyesi Ender Yılmaz:

“İSO yurt dışı toplantılarda daha etkili olmalı. Sanayi firmaları olarak marka yaratmalıyız. Türk firmaları tanınmıyor. Küresel birçok projeden haberimiz olmuyor.”

İSO Meclis Üyesi Celal Çiçek
İSO Meclis Üyesi
Celal Çiçek

İSO Meclis Üyesi Celal Çiçek:

“1970’li yıllardan bu yana İSO’nun içindeyim. 80’li yıllarda siyasetçiler sanayicileri ve İSO’yu çok seviyordu. Çünkü sanayiciler bu ülkeye döviz getiriyordu. Sanayicinin önemi önümüzdeki dönemlerde artacaktır. Bu ülke sanayiye ve sanayiciye muhtaç. Biz de bu ülkeye döviz ve para kazandırmaya hazırız.”

İSO Meclis Üyesi Ahmet Fatih Tamay
İSO Meclis Üyesi
Ahmet Fatih Tamay

İSO Meclis Üyesi Ahmet Fatih Tamay:

“Sanayi Kongresi çok başarılıydı. Bu organizasyonu yapan İSO’nun bir üyesi olmaktan gurur duydum. Kongre’de Finlandiya’yı dinlemek biraz acıtıcı oldu, aramızdaki farkı görünce. İSO’da başka ülkelerin başarı hikayelerini daha çok dinlemeliyiz. 2023 hedefleri için arı gibi, karınca gibi çalışan üyelere ihtiyacımız var.”

İSO Meclis Üyesi Mehmet Büyükekşi
İSO Meclis Üyesi
Mehmet Büyükekşi

İSO Meclis Üyesi Mehmet Büyükekşi:

“İhracatımızda ilk 9 ay yüzde 9,5 düşüş var. Ama bu düşüş pariteden kaynaklanıyor. Kalanı ise emtia fiyatlarının düşmesinden kaynaklanıyor. Petrol, çelik, kalayın fiyatı yarı yarıya düştü. Adet olarak ve kilo olarak yüzde 1,5 artış var. 500 milyar dolar ihracat hedefi bir slogan değil. Biz bunu dünya ticaretinin geleceği noktayı düşünerek hesapladık. Pazar payımız yıldan yıla artıyor. Rakam ne olursa olsun önemli olan 2023’te dünya ticaretindeki pazar payımızı yüzde 1,5 seviyesine çıkarmak.”

İSO Meclis Üyesi Kemal Karabel
İSO Meclis Üyesi
Kemal Karabel

İSO Meclis Üyesi Kemal Karabel:

“Bilişim dünyayı değiştiriyor. Bilişim ve fiziksel dünyanın entegrasyonu çok önemli. Sanayi odası olarak bilişime sahip çıkmalıyız. Bu alanda uzmanlaşmış insanlara söz hakkı vermemiz lazım.”

Bütün bu konuşmaların arından söz alan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal bahçıvan da meclis üyelerinin gündeme ilişkin konuşmalarını değerlendirdi ve şunları söyledi: 

“Bizim için her bir görüş önemli. Bugünkü toplantıyı zaten bu amaçla yaptık, sizleri dinlemek istedik. Türkiye’de eleştirmeye ihtiyaç var. Meclis konuklarımız konusunda çekinmeden fikir ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Yaptığımız çalışmalarda Türkiye’nin son 1 yılda içinden geçtiği süreci de dikkate almak gerekiyor. Bugünkü toplantıda biz bize sohbete ne kadar ihtiyacımız olduğunu gördük.”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Konuşma Metni Attach