İstanbul Sanayi Odası - İstanbul Sanayi Odası Mart Meclisi’nde, İnşaat Sektörü ve Gelecek Vizyonu Konuşuldu

İstanbul Sanayi Odası Mart Meclisi’nde, İnşaat Sektörü ve Gelecek Vizyonu Konuşuldu

  • Meclis Konuşması
meclis-mart2019-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Mart ayı olağan Meclis toplantısı, 27 Mart 2019 tarihinde “Sanayinin Sürdürülebilir Büyümesinde İnşaat Sektörünün Rolü ve Gelecek Vizyonu” ana gündemi ile Odakule’de yapıldı. İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın yönettiği Meclis toplantısına Emlak Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü Deniz Aksu konuk olarak katıldı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, meclis gündemi ile ilgili yaptığı konuşmasında sanayicinin enerjisini ve sermayesini katma değerli üretim, teknolojik dönüşüm gibi alanlar yerine arsa sorunu, fabrika inşaatı gibi konulara harcadığına dikkat çekerek “Emlak Sanayi modeliyle kiralama yoluyla uygun arazilerin, projelerine göre özel sektöre tahsis edilerek, uzun vadeli sanayi arsası ve fabrika binası teminine olanak sağlanabilir” dedi. 

Bahçıvan: “Bu modelin en büyük faydası, o arazinin 49 veya daha uzun yıllar boyunca fabrikaya ve üretime hizmet vermesinin garanti altına alınmasıdır. Arazi, rant değerinin yükselmesinden ötürü tapu sahibinin sanayi dışı farklı projeler gerçekleştirebileceği bir alan olmaktan çıkar. Sanayici sermayesini arsaya ve binaya bağlamamış olur, asıl işi olan ‘aş ve iş üretmeye’ daha fazla odaklanabilir” diye konuştu.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay
İSO Meclis Başkanı
Zeynep Bodur Okyay

İSO Mart ayı olağan Meclis toplantısı İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay tarafından açıldı. Okyay, Meclis gündemine yönelik konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Geride kalan 16 yılda Türkiye ekonomisinin büyümesinde inşaat sektörünün çok büyük etki ve katkısı oldu. Bu katkı, bazı kesimlerce ‘kıt kaynaklarımız dağa taşa yatırılıp heba ediliyor’ diye, anlaşılabilir sebeplerle eleştirildi. Şu bir gerçek ki inşaat sektörü sadece bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde değil bütün dünyada kalkınma için önemli dayanaklardan biri. Bunu tüm paydaşlara doğru bir şekilde aktararak, inşaat sektörünü kalkınma için kolaylaştırıcı haline getirmemiz kritik önemde. Bildiğiniz üzere, OECD ülkeleri içinde inşaatın GSYİH içindeki ortalama payı yüzde 6,5 düzeyinde. Bu oran, Türkiye’de yüzde 9. Hal böyleyken inşaat sektörünü kökten eleştirmek yerine, yapılan yanlışları hızla düzeltip güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. Bunun için de öncelikli olarak bu alanda gelecek vizyonumuzu belirlememiz gerekir. İnşaat sektörü bir bütün olarak Türkiye’nin küresel arenada mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu sektörlerin başında geliyor. Bu sektör, 106 milyar dolarlık toplam ekonomik büyüklük yaratan, 21 milyar doları aşkın ihracat yapan, 1,5 milyon kişiyi istihdam eden 32 ayrı inşaat malzemesi üreticisi alt sektörü ifade ediyor. Bu nedenle, ülke olarak inşaat sektörünü sanayi odaklı,  hizmetler ve tarımla birlikte sürdürülebilir bir büyümenin önemli sacayaklarından biri olarak görmek zorundayız. Elbette sektörün bugüne kadar yapılan yanlışlarını düzelterek yola devam etmek çok önemli ve değerli. Sanayiciyi yeni yatırımlarda çaresiz bırakan arazi rantına set çekmenin çok önemli olduğu ortada. Keza sağlıklı işleyen bir piyasa için rating/derecelendirme yaklaşımının olmasını da çok önemli buluyoruz. Benzer şekilde, her alanda olduğu gibi, inşaat sektöründeki insan kaynağının yetkinliklerinin artırılması da kritik önem taşıyor.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

İSO Meclis Başkanı Okyay daha sonra Meclis gündemi ile ilgili konuşmasını yapmak üzere İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ı kürsüye davet etti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ülkemizde inşaat sektörüne yönelik iyimserliğin bir nedeninin de uzun vadede gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye’de altyapı yatırımlarına yönelik ihtiyacın devam etmesi olduğunu söyledi.

Halihazırda kamu-özel iş birliğine dayalı 238 proje yürütülürken, İstanbul Havalimanı, Çanakkale 1915 Köprüsü gibi kamunun mega projelerinde de sürdürüldüğünü belirten Bahçıvan, “Bu projelerin girdi alımlarının yerli sanayiden yapılması konusunda giderek artan farkındalığı da oldukça değerli buluyoruz. Artan nüfus ve kentleşme, alt yapı ihtiyaçları, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği gibi gelişmeler inşaat sektörünün de dönüşümünü gerektiriyor. Bu noktada çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, enerji verimli, toplumsal yapıya doğrudan etki eden, sürdürülebilir akıllı binalar, yeşil binalar, kentler ve sistemler öne çıkıyor” dedi.

Sermayenin giderek kıtlaştığı, etkin kaynak kullanımının hayati önem taşıdığı bir dönemde olduklarını vurgulayan Bahçıvan “Bu dönemde sanayici enerjisini ve sermayesini katma değerli üretim, teknolojik dönüşüm, dijitalleşme gibi alanlara harcamak zorundayken; arsa sorunu, fabrika inşaatı gibi konular maalesef ki gündemimizde hala en ön sıralarda yer alıyor. Bu noktada, İSO olarak daha önce gündeme getirdiğimiz ‘Emlak Sanayi’ modeliyle, kiralama yoluyla uygun arazilerin projelerine göre özel sektöre tahsis edilerek uzun vadeli sanayi arsası ve fabrika binası temini olarak sağlanması yönündeki önerimizi bir kez daha dile getirmek istiyoruz” diye konuştu. Erdal Bahçıvan, şöyle devam etti:

“Bu modelin en büyük faydası, o arazinin 49 veya daha uzun yıllar boyunca fabrikaya ve üretime hizmet vermesinin garanti altına alınmasıdır. Böylece söz konusu arazi, rant değerinin yükselmesinden ötürü tapu sahibinin sanayi dışı farklı projeler gerçekleştirebileceği bir alan olmaktan çıkar. Böylece sanayici sermayesini arsaya ve binaya bağlamamış olur. İşte bu imkanla sanayici asıl işi olan ‘aş ve iş üretmeye’ daha fazla odaklanabilir.”

Bahçıvan sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm sektörlerimiz gibi ülkemiz ekonomisinin lokomotifi durumundaki inşaat sektörünün sorunlarını da İSO olarak hep önemsedik, önemsemeye de devam edeceğiz. Ortak akıl, sektörler arası etkili işbirliği ve diyalog yoluyla sorunlara çözüm bulacağımıza yürekten inanıyorum.”

Emlak Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu
Emlak Bankası Genel Müdürü
Deniz Aksu

Sonrasında Emlak Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü Deniz Aksu, sanayicilere seslenerek sanayicilerin vatansever olduğunu söyledi. Emlak Bank’ın Atatürk tarafından kurulan bir banka olduğunu anlatan Aksu, bankanın tarihçesini anlattı. Merkez şubelerinin Ataşehir’de olduğunu belirten Aksu, bu yıl 15 şube açacakları bilgisini verdi.

Sanayi sektörü ile inşaat sektörünün çok ciddi iletişim içinde olduğuna değinen Aksu, Türkiye’de büyümenin yüzde 86’sının iç talep ile geliştiğini aktardı. Konut talebinin süreklilik arz ettiğini belirten Aksu, Emlak Bankası’nın ardı ardına arama konferansı yaptığını ve tahsilat sorununu çözmeleri gerektiğini gördüklerini anlattı. Bu nedenle tedarik zincirinin finansmanını planladıklarını ifade eden Aksu, henüz şehirleşmeden sanayileşmeye geçtiklerini ve kentsel dönüşümü çok iyi planlamaları gerektiğini dile getirdi.

Aksu şöyle devam etti:

“İmalat maliyetlerinin uygun hale getirilmesi gerekiyor. Arsanın yeniden kazanımı çok önemli. Mevcutların yeniden kullanılması için yapılacak işlemlerin planlanması da lazım. Tahsilatı çözmek için ve inşaatın yenilenmesi için bankacılığın bu konuda rol alması gerekiyor. Finansman yükü olmayan, geri ödeme yükü olmayan, vade yükü olmayan bir yapıya geçmemiz gerekiyor. Yeni ve sürdürülebilir bir inşaat pazarına gitmezsek ekonomimizi düzlüğe çıkaramayız. Birlik olmalıyız, beraber olmalıyız ve gücümüze güvenmeliyiz.”

İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan
İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan

Meclis toplantısında aynı zamanda İMSAD Başkanı da olan İSO Meclis Üyesi Ferdi Erdoğan, inşaat sektörü ve inşaat sanayi sektörünün genel görünümünü ayrıntılı biçimde aktaran bir sunum yaptı. Ferdi Erdoğan, hazırladıkları sunum için sektördeki pek çok firmadan görüş aldıklarını ifade etti. İnşaat sektörünün ekonominin büyümesinden ve küçülmesinden çok etkilenen ve en sert reaksiyon veren sektör olduğunu belirten Erdoğan, sektörün ihracatının 21.5 milyar dolar, ithalatının ise 8.1 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından İSO Meclis Üyeleri de kürsüye gelerek gündeme ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Konuşma Metni Attach