İstanbul Valisi’nden Sanayiciye Destek: “İstanbul’dan Sanayicinin Çıkarılması Gerçekçi Değil”

  • Meclis Konuşması
meclis-mart2015-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısı, “Sanayisiz İstanbul Olmaz Yaklaşımından Hareketle; Yaşam Kalitesi, Verimliliği ve Rekabet Gücü Daha Yüksek Bir İstanbul’u Birlikte Yaratabilmek” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in konuk olduğu meclis toplantısında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul sanayisinin küresel çapta yüksek rekabet gücüne sahip olması için hazırladıkları “İstanbul Sanayi Strateji Belgesi”nin hayata geçirilmesi için tüm paydaşlardan ve kamuoyundan destek istedi. İSO Meclis toplantısında İstanbul Valisi Vasip Şahin "İstanbul’dan sanayicinin çıkarılması gerçekçi değil" sözleriyle dikkat çekti.

Konuşmasında sağlıklı bir kent kalkınmasında geçmişte olduğu gibi gelecekte de sanayinin önemli bir role sahip olacağına inandığını özellikle ifade eden İSO Başkanı Bahçıvan da "Sanayi bu açıdan gerçekten önemli. Öyle ki, yaşam kalitesi yüksek, huzur ve refah içinde yaşayan toplumlar, sanayileşmeyi başarmış toplumlardır" dedi.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın yönettiği Meclis toplantısında kürsüye çıkan İstanbul Valisi Vasip Şahin İstanbul’dan sanayinin topyekun çıkarılmasının gerçekçi olmadığını söyledi. İstanbul’da sanayinin zamanla daha teknolojik ve katma değeri yüksek bir yapıya kavuşacağını, ağır sanayinin ise zamanla ve verilecek olan teşviklerin de etkisiyle taşraya gidebileceğini, fakat bunun birtakım yasalar çıkarılmak suretiyle ve zorlamayla yapılmaması gerektiğini dile getiren İstanbul Valisi Vasip Şahin, bu anlamda sanayiciyle aynı paralelde baktığını belirtti.

İstanbul Valisi Vasip ŞahinValiliğin görev tanımında şehrin ekonomisinin kalkındırmak olduğunu fakat İstanbul gibi bir kentte bu konuda öncünün sanayiciler ve iş insanları olması gerektiğini vurgulayan Şahin “Siz yeter ki üretin, istihdam sağlayın, ihracatı artırın; biz sizin destekçiniziz, hizmetçiniziz” dedi. Konuşmasında İSO’nun kısa bir süre önce açıkladığı İstanbul Sanayi Strateji Belgesi’ne de değinen Vali Vasip Şahin, kamunun bu konuda daha aktif olması gerektiğini söyleyerek sanayimizin önünün açılması gerektiğini dile getirdi.

İSO Meclisi açılış konuşmasını yapan İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, 2015 yılının ilk çeyreğinin sanayici açısından pek de istenildiği gibi geçmediğini açıklayarak “Yeniden sanayi hamlesi yapmak için hevesliyiz. Hepimiz sanayinin büyümesi için yelkenleri açtık.İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan İstanbul’da sanayiye çok sıcak bakılmıyor ama sanayisiz bir İstanbul düşünülemez. Sanayiyi tüm enstrümanlarıyla bütüncül bir yaklaşımla büyütmeliyiz” dedi. Okyay İSO olarak Sanayi-Teknopark Çalışma Komisyonu kurduklarını belirterek, İstanbul’daki sanayinin büyümesi için yerel yönetimin önemine vurgu yaptı.

Meclis toplantısında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, kentlerin gelişmesinde ve cazibe merkezi haline gelmesinde sanayinin oynadığı rolü unutmamak gerektiğini hatırlattı. Bahçıvan “Giderek artan acımasız ekonomik rekabet koşullarında, şehirlerin rekabet gücü giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu gerçekten hareketle, İstanbul sanayisinin de küresel rekabet gücü kazanması ve ülkemizi 2023 ihracat hedeflerine ulaştırmak için, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle 18 strateji başlığı altında 46 strateji ve 85 eylem planı tanımladık. İstanbul Sanayi Strateji Belgesi’nde neler yapılması gerektiği konusunda bir yol haritamız var. Takdir edilmeli ki bunu İstanbul Sanayi Odası tek başına yapamaz. İşte bu nedenle, sürecin paydaşları belgede açık bir şekilde tanımlanıyor. Bu proje, paydaşlarıyla birlikte kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyuyor” dedi.

Katma değerin yüzde 27’si İstanbul’a ait

Zeynep Bodur OkyayKonuşmasında Türkiye’de sanayi sektöründe yaratılan her 100 birimlik katma değerin 27’sinin İstanbul’a ait olduğunu, şehrin Türkiye’nin en önemli ihracat ve ithalat ana üssü olduğunu hatırlatan Bahçıvan, “İstanbul’un genel bütçe vergi gelirleri içindeki payı yüzde 46,1 düzeyinde. Şehrimiz AR-GE ve yenilikçilik açısından da ön planda. 2014 yılı itibarıyla Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan 5 bine yakın patent başvurusunun yüzde 43,3’ü İstanbul’dan yapıldı” şeklinde konuştu.

Strateji Belgesi’nde belirtildiği üzere, Türkiye’de kısa sürede yüksek teknolojiye dayalı ihracatı artırabilecek tek altyapının İstanbul’da olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, “Bugün İstanbul, ülkemizin yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 67,2'sini gerçekleştirirken, orta-yüksek teknolojili ürün ihracatında da yüzde 50’nin üzerinde bir paya sahip. Dolayısıyla İstanbul’un ihracat yapan sanayi oyuncularının ortamları iyileştirilmeden, gerekli kapasite artışları için altyapı sağlanmadan ve başta kalifiye işgücü olmak üzere, enerji, hammadde gibi temel girdilerin güvenliği sağlanmadan Türkiye’nin 2023 Hedefi olan 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması mümkün olamayacaktır” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra söz alan İSO Meclis üyelerinin dile getirdikleri öneri ve sorunlarına ilişkin yeniden söz alan İstanbul Valisi Vasip Şahin bazı temel başlıklarla ilgili düşüncelerini şu şekilde özetledi:

  • İstanbul’da yeni OSB’ler: İstanbul’da yeni OSB’lere ihtiyaç var ve bu yönde bize pek çok talep ulaşmış durumda. Küçük sanayi siteleri ise OSB’lere taşınmak yerine birleşip daha büyük sanayi sitelerine taşınmalı.
  • Yatırım cazibesi: İstanbul sanayiciyi cezbetmiyor ve bu yüzden yatırım yeterli değil. Bunun için teşvikler ile ilgili mevzuat kaynaklı değişikliklerin yapılması gerekiyor.
  • Yeni fuar alanı: İstanbul’un yeni fuar alanına ihtiyacı var. İstanbul’un fuar kapasitesi artık yeterli değil ve bu konuda çalışmalar yürütüyoruz.
  • İstanbul’da göç: İstanbul’a göçü sanayi mi çekiyor diye düşünürsek bu yıl İstanbul’un 210 bin kişilik bir nüfus artışı var ve bunun sadece 40 bini dışarıdan göçler oluşturuyor. Daha eski dönemlerde sanayinin İstanbul nüfusunu artırdığı doğrudur ama bugün İstanbul’un nüfusunu başka faktörler artırıyor.
  • Trafik sorunu: Beton taşıyan araçlar ve kamyonların şehre girmesi konusu haklı bir talep ancak İstanbul trafiğindeki yoğunluğu da düşünmek zorundayız. Diğer metropoller hangi uygulamalarla trafik sorununu çözmüşse biz de benzer uygulamalara gitmeliyiz. Ayrıca trafik sorununun yüzde 30’unun birbirimize saygı duymak konusundaki eksikliğimizden kaynaklandığını düşünüyorum.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Konuşma Metni Attach