AB ve Dış Ticaret / Avrupa İşletmeler Ağı (AİA)

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Şirketler Arası İşbirliğinin Püf Noktaları: Ticari İşbirliği ve İş Ortağı Bulmanın Yolları

Kitapçığın amacı, ticari işbirlikleri kurmak isteyen firmalara uluslararası alanda iş yapmaya hazır olup olmadıklarını daha iyi anlamalarını sağlamak ve 3 adımlık bir süreç önererek bir yandan ticari iş ortağı arayışlarına rehber olmak, diğer yandansa Ağın sunduğu işbirliği destek sürecine yapacakları başvuruları kolaylaştırmak ve daha etkin kılmaktır.

Yayın Tarihi : Haziran 2010 İNDİR

KOBİ'ler İçin AB 7. Çerçeve Programı

Kitapçık, Türkiye'de 7. Çerçeve Programı konusunda en önemli bilgi ve başvuru kaynağı olan TUBİTAK-UKO ve Avrupa İşletmeler Ağı - İstanbul işbirliğiyle 7. ÇP'nin temel özellikleri ve programın KOBİ'lere sunduğu avantajlar konusunda bilgi sunmak üzere hazırlanmıştır.

Yayın Tarihi : Nisan 2010 İNDİR

İhracata Yönelik Pazar Araştırmalarında İnternet Kullanımı

Pazar araştırması, bir firmanın ürününü doğru pazar ve müşteriye ulaştırmak için izleyeceği ilk adımdır. Etkin bir pazarlama yapmak isteyen firmaların ürünlerinin doğru kitleye ulaştığından emin olmak, ürünlerinin pazardaki konumlandırılmasının ve fiyatlandırmanın ne kadar isabetli olduğunu kontrol etmek için hem mevcut hem de hedef pazarlarda sürekli pazar araştırması yapması gerekmektedir.

Bu yayın pazarlama faaliyetlerinde pazar araştırması yapmanın ne kadar önemli olduğunun altını çizmek ve ihracata yönelik masa başı araştırmalarının çeşitli aşamaları kapsamında faydalı olabilecek internet kaynaklarına erişim için bazı öneriler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yayın Tarihi : Mart 2009 İNDİR