AB ve Dış Ticaret / Avrupa İşletmeler Ağı (AİA)

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

E-ticaret

E-Ticaret, firmaların elektronik ticareti doğru anlamaları, ihracatta etkili, yaygın şekilde kullanmaları, uzun vadeli plan yapmaları, en önemli küresel tüketici trendlerini anlamaları, dijital pazarlamayı etkin kullanmaları, mevcut ve potansiyel müşterilerinin karşısına sanal ortamda da güçlü çıkmaları konusunda bir kaynak olması amacıyla, mümkün olduğunca kısa ve öz, ancak ticaret hayatında pratik olarak rahatlıkla kullanılabilecek bilgileri kapsayarak hazırlanmıştır.

Yayın Tarihi : Şubat 2015 İNDİR

Dış Ticarette Müzakere Teknikleri

Dünya ticaretindeki hızlı değişimler nedeniyle, ihracatçılarımızın iletişim becerilerini güçlendirmeleri ve doğru pozisyon almaları büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi, firmalarımızın ticarette uzun dönemli ilişkiler kurmalarına ve sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

“Dış Ticarette Müzakere Teknikleri” adlı yayınımızda; müzakerenin ne olduğu, amacı, unsurları, aşamaları, stratejileri ve müzakereci hakkında genel bilgilerin yanı sıra, dış ticaretteki önemi, kapsamı, verilebilecek tavizler ve dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmektedir. Ayrıca, yayında yer alan ve ülkemiz için öne çıkan bazı hedef pazarlardaki müzakere sürecine etki edecek coğrafi ve kültürel özellikleri kullanarak pazara girmeden önce rakip firmalar ve müşterilerle ilgili yapılacak analiz ve araştırmalar, başarı için önemli ölçüde yol gösterici olacak, avantaj sağlayacaktır.

Yayın Tarihi : Haziran 2014 İNDİR

Dış Ticaret İstihbarat Kanalları

Dünya ticaretinde hiper rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi ihracatçılarımızı doğru zamanda doğru hamleler yapmaya mecbur kılmaktadır. Potansiyeli yüksek ülkelere yönelmek, doğru hedef pazar tespiti, pazara girmeden önce yerli ve yabancı firmalar ve müşterilerle ile ilgili yapılan analiz ve araştırmaların önemi günden güne artmaktadır. Günümüz pazarında rekabet önemli bir husus haline gelmiş ve küresel pazarı tanımak ihracatçının önceliklerinden biri olmuştur.

“Dış Ticaret İstihbarat Kanalları” yayınımız, firmalarımızın çeşitli bilgi bankalarını kullanarak ürünleri için en uygun pazarları tespit etmelerine, pazardaki rekabet koşullarını analiz edebilmelerine, pazardaki rakip firmalar ve müşteriler hakkında bilgi toplayabilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu yayınımızın sağladığı bilgiler ışığında ihracatçılarımız rakip firmalar ve müşterilerini daha iyi tanıyacak, faal oldukları pazarlara dair daha fazla bilgi sahibi olabilecektir.

Yayın Tarihi : Mayıs 2014 İNDİR