AB ve Dış Ticaret / Avrupa İşletmeler Ağı (AİA)

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

İşletmelere Yönelik AB Destekleri

Bu yayınımızda, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik destekleri; Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, Topluluk Programları ve Avrupa Yatırım Bankası Kredileri başlıkları altında genel bir çerçevede incelenirken, Avrupa Birliği'nin işletmeler için yarattığı fırsatlara da yer verilmektedir.

Yayın Tarihi : Aralık 2010 İNDİR

Çin Pazarı'nda Başarmak

Türkiye'nin 2023'te 500 milyar Dolarlık ihracat hacmi hedefinde en önemli pazarlardan birisinin Çin olacağına inanıyor ve firmalarımızın Çin'e yönelik çalışmalarına destek olmayı hedefliyoruz. Bu yayınımız, Çin pazarıyla ilgili birkaç temel ve pratik ipucu ve Çin pazarındaki fırsatlar ve riskler hakkında firmalarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Yayın Tarihi : Aralık 2010 İNDİR

AB Gıda Güvenliği Anlayışı ve Türkiye'de Gıda Güvenliği

Bu yayınımızda AB ve Türkiye'de Gıda Güvenliği; Avrupa Birliği'nin Gıda Güvenliği Anlayışı, AB Gıda Güvenliği ile ilgili Yasal Düzenlemeler, AB Gıda Güvenliği Mevzuatının Kapsadığı Alanlar, Türkiye'de Gıda Güvenliği, Türkiye'nin AB Gıda Güvenliği Mevzuatına Uyumunda Yaşanan Sorunlar başlıkları altında genel bir çerçevede ele alınırken Türkiye'de gıda güvenliğinin sağlanmasının Türk gıda sektörü için getirileri de incelenmektedir.

Yayın Tarihi : Ağustos 2010 İNDİR