AB ve Dış Ticaret / Avrupa İşletmeler Ağı (AİA)

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Türkiye'de Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları

Çalışmamızda, Avrupa Birliği teknik mevzuatının hukuk sistemimize entegre edilmesiyle özellikle CE işaretinin Dış Ticarette Standardizasyon uygulamalarına etkileri nedeniyle bir geçiş sürecinin yaşandığı bu dönemde üyelerimize, mevcut ve gelecekte gündeme gelecek uygulamalar hakkında bilgiler aktarılması hedeflenmiştir. Çalışmada, Uluslararası, bölgesel ve ulusal standardizasyon çalışmaları, ilgili kuruluşları, GATT, DTÖ, AB teknik mevzuatı çerçevesinde kullanılan bazı işaretlemeler, standardizasyon uygulamaları çerçevesinde kullanılan AQAP, ISO 9000, GMP, TSE, TSEK, Tip onay belgeleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Yayın Tarihi : Haziran 2005 İNDİR

Türkiye'nin Avrupa Birliği Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları ve CE İşareti

Çalışma, Türk sanayicisinin Avrupa Birliği'ne yönelik ihracatında uygulamak zorunda olduğu ve yurtiçinde de aşamalar halinde uygulamaya girmekte olan "CE Işareti" konusunda sanayicilerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Üç bölümden oluşan yayının ilk bölümünde Uluslararası Ticarette Teknik Engeller ve Akreditasyon, ikinci bölümünde CE İşareti ve Türkiye'nin Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyum çalışmaları son bölümde ise Türkiye'de CE İşareti ile ilgili çeşitli uygulamalar hakkında mevzuata yer verilmiştir.

Yayın Tarihi : Ağustos 2004 İNDİR