Sektör Raporları / Rehberler

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Deri ve Deri Ürünleri, Ayakkabı Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü

Rapor, deri sanayiinin dört ana sektör ve beş alt sektörde ele almaktadır. Dört bölümden oluşan raporun ilk bölümünde Deri ve Deri Ürünleri , ikinci bölümünde Ayakkabı Sektörü, üçüncü bölümünde Ayakkabı Yan Sanayii ve son bölümünde ise Suni Deri Sektörü incelenmiştir. Rapor; sektörün mevcut durumunu, rakip ülkelerle karsılaştırmaları ve sektörün rekabet gücünün arttırılması için uygulanması gerekli strateji ve politikaları kapsamaktadır

Yayın Tarihi : Şubat 2003 İNDİR

Otomotiv Sektörü (2002)

Otomotiv sanayinin vizyon ve misyonu doğrultusunda temel stratejileri, kapasite kullanımı ve rekabet gücünü artırmak, ana ve yan sanayi arasında etkin entegrasyon ve birlikte gelişmeyi sağlamak olarak öngörülmektedir. Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesinde, istikrarlı bir iç pazarın oluşturulması, vazgeçilmez bir koşul niteliğindedir. Raporumuzda, büyümeyen ve istikrarsızlıklardan kaynaklanan talep iniş ve çıkışlarının sıkça yaşandığı bir iç pazar ortamında, bu sanayinin artık sürdürülebilir bir gelişmeyi yakalama ve ihracatını devam ettirebilme şansının olmayacağı vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, sanayinin kamudan beklentisi; sektörün gelişmesinin ve stratejik hedeflerine ulaşmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu hedefe yönelik olarak yapılması gerekenler de uygulama planı ile önerilmektedir.

Yayın Tarihi : Şubat 2002 İNDİR

Elektronik ve Telekomünikasyon Sektörü

"Bilgi Çağı" olarak adlandırılan çağımızda yaşanan en önemli dönüşüm elektronik sektöründe gerçekleşmiştir. Bugün günlük yaşantımızın hemen her alanında kullanılma özelliğine yol açan gelişmelerde elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerinin gerek teknik gerekse kurumsal açıdan radikal yenilikçi ve yaygın uygulamaları önümüze çıkmaktadır. Bu yayında telekomünikasyon alanında dünyadaki son gelişmeler ve eğilimler özetlenmektedir. Ayrıca Türkiye'de elektronik sanayi ve bilgi teknolojilerine ilişkin kamu kuruluşları, enstitüler, araştırma merkezleri, vakıflar, dernekler, üniversiteler gibi bazı kurum ve kuruluşlar ile elektronik ve bilişim alanında insan kaynağı potansiyelini yansıtan veriler sunulmaktadır.

Yayın Tarihi : Ağustos 2001 İNDİR