Sektör Raporları / Rehberler

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Giyim Eşyası İmalatı Sanayii

İstanbul Sanayi Odası, imalat sanayi sektörlerimizin rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla, 2001 yılından bu yana, "İSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliştirilmesi Projesi"ni yürütmektedir.

Çalışma, altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Giyim Eşyası İmalatı sektörünün tanım ve kapsamı ele alınmakta, ikinci bölümde sektörün gelişimi ve genel görünümü ortaya konulmaktadır. Üçüncü bölümde, dünya giyim eşyası sektörü ve Türkiye'nin konumu detaylı olarak incelenmektedir. Dört ve beşinci bölümlerde sektörün temel rekabet unsurları tespit edilerek SWOT analizi yapılmakta; son bölümde ise sektör stratejileri ve politika önerileri yer almaktadır.

Yayın Tarihi : Aralık 2012 İNDİR

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri Demir Çelik Sanayii

İstanbul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi "AB'ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri" başlığı altında firmalarımız için, AB mevzuatını anlatmaktan çok, doğru ve güncel bilgiye ulaşmalarında ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde kaydettiği aşamaları takip edebilmelerinde bir kaynak olması hedeflenen sektörlere özel kitapçıklar hazırlamaktadır.

Yayın üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde AB'de ve Türkiye'de demir çelik sanayii, ikinci bölümde AB müktesebatında demir çelik sanayii, son bölümde ise katılım müzakerelerinde geçiş süreleri ele alınmıştır.

Yayın Tarihi : Ağustos 2012 İNDİR

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri İlaç ve Tıbbi Malzemeler Sanayii

İstanbul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi "AB'ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri" başlığı altında firmalarımız için, AB mevzuatını anlatmaktan çok, doğru ve güncel bilgiye ulaşmalarında ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde kaydettiği aşamaları takip edebilmelerinde bir kaynak olması hedeflenen sektörlere özel kitapçıklar hazırlamaktadır.

Yayın üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde AB'de ve Türkiye'de ilaç ve tıbbi malzemeler sanayii, ikinci bölümde AB müktesebatında ilaç ve tıbbi malzemeler sanayii, son bölümde ise katılım müzakerelerinde geçiş süreleri ele alınmıştır.

Yayın Tarihi : Ağustos 2012 İNDİR