Sektör Raporları / Rehberler

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

İstanbul Sanayi Strateji Belgesi

İSO tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın da katkılarıyla, “İstanbul Sanayi Strateji Belgesi” kapsamında İstanbul Sanayi Stratejilerinin oluşturmasında girdi sağlayacak veriler mümkün olan en geniş perspektifte toplanmıştır. Türkiye’de şehir sanayi stratejisi bağlamında da bir ilktir. Çalışma, İstanbul’u ülkemizin 2023 sanayi hedeflerine ulaştırmak için 18 başlık, 46 strateji ve bu stratejilerin hayata geçirilebilmesi için de 85 eylem planı hazırlanmıştır.

Yayın Tarihi : Şubat 2015 İNDİR

Mineral Ürünler İmalatı Sanayi

İstanbul Sanayi Odası, 2001 yılından bu yana yürüttü¤ü “İSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Gelişltirilmesi Projesi” ile imalat sanayi sektörlerimizin rekabet gücünün gelişltirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yayın Tarihi : Mart 2014 İNDİR

Tekstil İmalatı Sanayi

Tekstil imalat sanayi, tarihin ilk dönemlerinde başlayan geleneksel üretimini sanayi devrimi ile birlikte kitle üretimine çevirmiş ve ülkelerin sanayileşme evrelerinde vazgeçilmez bir sanayi dalı olmuştur.

Yayın Tarihi : Mart 2014 İNDİR