Sektör Raporları / Rehberler

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri Plastik ve Kauçuk Sanayii

İstanbul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi "AB'ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri" başlığı altında firmalarımız için, AB mevzuatını anlatmaktan çok, doğru ve güncel bilgiye ulaşmalarında ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde kaydettiği aşamaları takip edebilmelerinde bir kaynak olması hedeflenen sektörlere özel kitapçıklar hazırlamaktadır.

Yayın üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde AB'de ve Türkiye'de plastik ve kauçuk sanayii, ikinci bölümde AB müktesebatında plastik ve kauçuk sanayii sanayii, son bölümde ise katılım müzakerelerinde geçiş süreleri ele alınmıştır.

Yayın Tarihi : Mayıs 2012 İNDİR

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri Boya ve Vernik Sanayii

İstanbul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi "AB'ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri" başlığı altında firmalarımız için, AB mevzuatını anlatmaktan çok, doğru ve güncel bilgiye ulaşmalarında ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde kaydettiği aşamaları takip edebilmelerinde bir kaynak olması hedeflenen sektörlere özel kitapçıklar hazırlamaktadır.

Yayın üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde AB'de ve Türkiye'de boya ve vernik sanayii, ikinci bölümde AB müktesebatında boya ve vernik sanayii, son bölümde ise katılım müzakerelerinde geçiş süreleri ele alınmıştır.

Yayın Tarihi : Mayıs 2012 İNDİR

Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı Sanayi

Çalışmamız, üç bölümden oluşmaktadır. İlk olarak, Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı sektörünün bir bütün olarak gelişimi ve genel görünümü ortaya konulmuştur. Plastik ürünleri imalatı sanayi, ikinci bölümde değerlendirilmiştir. Üçüncü bölüm, kauçuk ürünleri imalatı sektörüne aittir. Gerek plastik, gerekse kauçuk ürünleri sektörü; gelişimi, sektör temel göstergeleri, rekabet gücü ve sektör stratejileri olarak üç alt başlık altında ele alınmıştır. Sektör temel göstergeleri; üretim, katma değer, istihdam ve ihracat ayırımında verilmiştir. Dış ticaret göstergeleri, GTİP kodlarına göre alt sektörler ve dünya ticareti- Türkiye bazında ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

Yayın Tarihi : Şubat 2012 İNDİR