Sektör Raporları / Rehberler

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Elektronik Ürünlerin İmalatı Sanayi

Elektronik sanayi bilgiye dayalı ve global rekabette güçlü bir ekonomi yaratmanın temel taşlarından birini oluşturmaktadır.

Yayın Tarihi : Mart 2014 İNDİR

Elektrikli Teçhizat İmalatı Sanayi

İstanbul Sanayi Odası, imalat sanayi sektörlerimizin rekabet gücünün gelifltirilmesi amacıyla, 2001 yılından bu yana, “İSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Gelişltirilmesi Projesi”ni yürütmektedir. Meslek Komiteleri temsilcileri, sektör dernekleri ve meslek kuruluşllarının katkı ve katılımlarıyla hazırlanan sektör raporlarımız, ülkemizin sektörel strateji üretme yeteneğinin gelişltirilmesine ve kurumsal işlbirliklerinin pekişltirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Yayın Tarihi : Mart 2014 İNDİR

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri Temel Kimya Sanayii

İstanbul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi "AB'ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri" başlığı altında firmalarımız için, AB mevzuatını anlatmaktan çok, doğru ve güncel bilgiye ulaşmalarında ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde kaydettiği aşamaları takip edebilmelerinde bir kaynak olması hedeflenen sektörlere özel kitapçıklar hazırlamaktadır.

Yayın üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde AB'de ve Türkiye'de temel kimya sanayii, ikinci bölümde AB müktesebatında temel kimya sanayii, son bölümde ise katılım müzakerelerinde geçiş süreleri ele alınmıştır.

Yayın Tarihi : Aralık 2012 İNDİR