08.12.2022 “Deri/Kürk” Teriminin Tanımı

16. Grup Meslek Komitemizin 8 Aralık 2022 tarihli toplantısında doğal deriden üretilmeyen ürünlerin tanıtımında ve tüketiciye sunumunda “deri/kürk” ibaresi kullanılmaması yönünde hazırlanan taslak çalışmanın TOBB’a iletilmesi gündeme alınmıştır.

Söz konusu çalışma TOBB’a iletilmiştir.