21.07.2020 3213 Sayılı Maden Kanunu Hk.

2. Grup Meslek Komitemiz 21 Temmuz 2020 Tarihli komite toplantısında 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda değişiklik çalışmasını gündeme almıştır. Konu ile ilgili olarak Meslek Komitemizin görüşleri Odamızca T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve TOBB'a iletilmiştir.

19.06.2018 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hk.

2. Grup Meslek Komitemizin 19 Haziran 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; madencilik sektöründe yaşanmakta olan sıkışıklıkların atlatılabilmesi ve kamu alacaklarının bir an evvel Maliye Hazinesince tahsil edilebilmesi için, 3213 sayılı Maden Kanunu’na istinaden alınan devlet hakkı ve arazi izin bedeli gibi madencilik faaliyetlerinin icra edilebilmesi için sektörde ödenmesi gereken tüm yükümlülüklere ilişkin borçların yeniden yapılandırma kanunu kapsamına alınmasına yönelik gerekli çalışmaların başlatılması hususunda Odamızın ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Karar Metni

15.05.2018 2. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.