13.12.2022 Destek Yönetim Sistemi

21. Grup Meslek Komitemizin 13 Aralık 2022 tarihli toplantısında, Destek Yönetim Sistemi’nden yapılan Dahilde/Hariçte İşleme İzin Belgeleri (DİİB/HİİB) kapsamında yeni belge ve revize edilecek belge müracaatlarında yaşanan sistemsel sorunlar ele alınmıştır.

Meslek Komitemizin talebi doğrultusunda, söz konusu sistem sorunlarının çözümüne yönelik TOBB ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

13.12.2022 Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre Verilmesi

21. Grup Meslek Komitemizin 13 Aralık 2022 tarihli toplantısında, Avrupa genelinde yaşanan ekonomik kriz, savaş gibi nedenlerden ötürü Avrupa ülkelerinden gelen sipariş miktarlarında azalma ve iptaller olduğu ve söz konusu yaşanan olumsuz durum neticesinde Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile yapılan ham madde ithalatları karşılığında süresi içerisinde ihracatlar gerçekleştirilememesi sebebiyle Dahilde İşleme İzin Belgelerine ek süre verilmesi ile ilgili Odamızca ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması gündeme alınmıştır.

Meslek Komitemizin talebi doğrultusunda TOBB ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.