25.02.2021 İlave Gümrük Vergileri

Meslek Komitemizin 25.02.2021 tarih ve 02/04 sayılı kararında; 31/12/2020 tarih ve 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 3351 Sayılı Karara göre ayakkabı sektöründe %50 ilave gümrük vergisi (İGV) olan ürün gruplarında 20 puanlık düşüş yapıldığı, sektörümüzde mevcut gümrük vergileri kapsamında yapılan yeni ve/veya ilave yatırımların bu durumdan olumsuz etkilendiği belirtilmekte olup, 6401(plastik terlik/ayakkabı), 6403(deri ayakkabı) ve 6405(terlik vb.) için İGV oranlarının tekrar %50’ye çıkarılması yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Bu çerçevede Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı ve TOBB nezdinde girişimde bulunulmuştur.

28 Ocak 2021 Vergi dilimlerinde değişiklik talebi

Meslek Komitemizin 28 Ocak 2021 tarih ve 1/03 sayılı re’sen kararında; fazla mesai yapan asgari ücretli ve diğer çalışanlar ile işvereni korumak amacıyla gelir vergisi dilimindeki artışın en az asgari ücret artışı oranı kadar arttırılması yönünde Odamızca ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Bu kapsamda, vergi dilimlerinin, özellikle ilk iki vergi diliminin üst sınırlarının artırılması yönünde TOBB nezdinde girişimde bulunulmuştur.

24.09.2019 22. Grup Ayakkabı ve Yan Sanayii Meslek Komitemiz 2019 Yılının İkinci Genişletilmiş Sektör Toplantısını Gerçekleştirdi

22. Grup Ayakkabı ve Yan Sanayii Meslek Komitemiz, 24 Eylül 2019 tarihinde gruba mensup üyeler, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği, Saraciye Sanayicileri Derneği, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri temsilcileri ve üyeleri, İstanbul Ticaret Odası 51. Grup Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Meslek Komitesi üyelerinin katılımı ile Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmenin yapıldığı, sonrasında ayakkabı sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir toplantı düzenledi.

25.07.2019 Ayakkabı ve Yan Sanayi’nde Taklit ve Kaçak Ürünler

22. Grup Meslek Komitemizin 25 Temmuz 2019 tarih ve 07/10 sayılı re’sen kararında; Türkiye’de taklit ve kaçak ürünlerin ticaretinin ekonomimizi ciddi ölçüde tehdit ettiği, sektörü olumsuz etkileyerek devletimizin de ciddi vergi kaybına uğramasına neden olduğu, taklit ürünlerin kayıt dışı işçi çalıştırmanın önünü açtığı bu şekilde ayakkabı sektöründe 90 bin kişinin yasal istihdam edilmesine de engel olduğu, bu çerçevede mevzuatta yapılacak iyileştirmeler, fikri hak mahkemelerinin sayısının artırılması, cezaların artırılması ve malların müsaderesi ve işyerinin kapatılması gibi yaptırımlarla cezaların aktif ve etkili bir şekilde uygulanması, kamuoyunda farkındalığın artırılması yerli ve milli markalarımızın korunması açısından önemli olduğu belirtilerek Odamızın ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

27.06.2019 Ayakkabı Sektöründe Deri Kullanımına Yönelik Bilgilendirme

22. Grup Meslek Komitemizin 27 Haziran 2019 tarih ve 06/09 sayılı re’sen kararında; ayakkabı sektöründe deri kullanımına yönelik olarak farklı uygulamaların önüne geçmek amacıyla;

  • ayakkabı sektöründe astarlık ve yüzlük olarak kullanılan büyükbaş, küçükbaş (koyun, keçi, kürk, dana v.b.) ve her türlü derinin ticaretinde, ölçü biriminin dm² (desimetrekare) ve/veya m² (metrekare) cinsinden ölçümlendirilerek hesaplanması,
  • ölçümlerde “0 tolerans” ve “0 fire” uygulamasının esas alınması,
  • yurtdışından ithal edilen ham deri ve bitmiş derilerin ticaretinde, dm² (desimetrekare) ve/veya m² (metrekare), “0 tolerans” ve “0 fire” uygulanması,

ile ilgili ülke çapında bir bilgilendirme yapılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili TOBB’ne yazılı başvuru yapılmıştır.

25.04.2019 Kapasite Kriterinde Ayakkabı, Sandalet ve Terlik İçin Yapıştırıcı Sarfiyatı Değişikliği

22. Grup Meslek Komitemizin 25 Nisan 2019 tarihli re’sen kararında; ayakkabı imalatı tesislerinin kapasite raporları düzenlenirken TOBB tarafından belirlenen ve tüm odaların uyması zorunlu olan Grup 3240: Ayakkabı Sanayii kapasite kriterinin esas alındığı, sektörde gelişen teknoloji ve üretim teknikleri sayesinde yapıştırıcı sarfiyatının çift başına 20 ila 70 gram seviyesine düştüğü,, söz konusu kriterde ayakkabı, sandalet ve terlik için yapıştırıcı sarfiyatının çift başına 20 ila 70 gram olacak şekilde değiştirilmesi yönünde Odamızca TOBB nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak TOBB’ne başvuru yapılmıştır.

23.01.2019 Yatırım Teşvik Mevzuatında Yeni Makine Alma Zorunluluğunda Değişiklik Talebi

22. Grup Meslek Komitemizin 23 Ocak 2019 tarih ve 01/01 sayılı re’sen kararında; ayakkabı ve yan sanayi, deri, hazır giyim, tekstil, mobilya vb. gibi emek yoğun sektörlerde yapılacak yatırımlarda Yatırım Teşvik Uygulamalarında 5. ve 6. bölgede kullanılacak makinalarda yatırım teşvik belgesi kapsamında yeni makine alma şartı bulunduğu, yatırım teşvik mevzuatında; yatırım teşvik belgelerinde yeni makine alma zorunluluğunun değiştirilerek şirketlerin elinde bulunan mevcut makinaların kullanılması veya bu makinaların taşınmasına izin verilmesi yönünde mevzuatta değişiklik yapılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili Odamızca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

Gelişme: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde başvuru yapmıştı. 7 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan 1402 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 18 Madde ile; 1. ve 2. Bölgede hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın işletmenin kendisi veya başka bir işletme tarafından Karar kapsamındaki tabloda yer alan 34 ile taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari 100 kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen surelerde yararlanması imkanı sağlanmıştır.

Ek: 1402 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

22.10.2018 22. Grup Ayakkabı ve Yan Sanayii Meslek Komitemiz Genişletilmiş Sektör Toplantısı Gerçekleştirdi

22. Grup Ayakkabı ve Yan Sanayii Meslek Komitemiz, 22 Ekim 2018 tarihinde gruba mensup üyeler, Saraciye Sanayicileri Derneği, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı temsilcileri ve üyeleri, İstanbul Ticaret Odası 51. Grup Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Meslek Komitesi üyelerinin katılımı ile “ayakkabı sektöründe yaşanan güncel sorunlar, konkordato süreci ve bu süreçte alacaklılar yününden yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerinin” değerlendirildiği bir toplantı düzenledi.

24.05.2018 22. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.