KDV İstisnası Hk.

27. Grup Meslek Komitemiz, 14 Aralık 2018 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Osman Dinçbaş’ın katılımıyla gerçekleştirilmiş olan istişare toplantısında; eğitim yayınlarındaki KDV oranının diğer birçok ülkede olduğu gibi %1 olması gerektiğini dile getirmiştir.

Bu kapsamda 18 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ismiyle yayımlanan Kanun’la; 7161 sayılı Kanun’un 17. Maddesi ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,

Söz konusu bentle; Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmektedir. İstisna düzenlemesi 1.2.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

03.05.2018 27. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.