07.01.2021 Temizlik ve Kozmetik Ürünlerinde Kullanılan Tetikli Püskürtücüler

30. Grup Meslek Komitemizin 10 Aralık 2020 tarihli re’sen kararı çerçevesince; ülkemizde hiç üretimi olmayan GTIP: 842420000000 püskürtme tabancaları vb. cihazlara (meslek grubumuzda yer alan firmaların temizlik/kozmetik ürünlerinde kullandıkları tetikli püskürtücüler) getirilen gümrük vergisinin kaldırılması yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Bu kapsamda Meslek Komitemizin talebi doğrultusunda T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

13.06.2018 Cam Eşyalarında Yer Aldığı Bazı Maddelerin İthalatına %23-25 Oranlarında İlave Gümrük Vergisi Uygulanması

30. Grup Meslek Komitemizin 13 Haziran 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesince; 11.11.2016 Tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ithalat rejimi kararı uyarınca, cam eşyalarında yer aldığı bazı maddelerin ithalatına %23-25 oranlarında ilave gümrük vergisi uygulanmasına başlandığı belirtilmektedir.

Kararda ayrıca, 7010 tarife pozisyonu ile ilgili olarak cam sanayi üretim sektörünün tamamı incelendiğinde cam sanayi, katma değeri yüksek dekoratif amaçlı ürünler ürettiği ya da gıda içecek sektörüne yönelik üretimlerini yönlendirdiği ve kozmetik sektörüne yönelik hızlı değişen trendlere uyumlu ihtiyaçlara cevap veremediği ifade edilmektedir. Sektörde özellikle kozmetik sektörüne yönelik olarak cam ambalajda yurtiçinde ve ihtiyaç duyulan miktarlarda ve istenen çeşitte üretim yapılamadığı da kararda ayrıca yer almıştır.

Bu çerçevede 7010.90 nolu tarife alt pozisyonundaki cam şişe GTİP lerin altında 7010.9081.0000 no ile (hacmi 0.2 litreden az olanlar kozmetikte kullanılanlar) başlığı ile yeni bir GTİP tanınması ve oluşturulacak söz konusu GTİP in yürürlükte olan ilave gümrük vergisinden muaf tutulması hususunda Odamızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

13.06.2019 TR340000190083 Sayılı Bağlayıcı Tarife Bilgisinin Yeniden Gözden Geçirilmesi

30. Grup Meslek Komitemizin 13 Haziran 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesince; kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden Odamıza ulaşan bilgilerde; 14.05.2019 tarihinde yayınlanan TR340000190083 sayılı bağlayıcı tarife bilgisinin, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün aynı ürün için daha önce yayınlanan bağlayıcı tarife bilgileri ile çeliştiği yönündedir.

Meslek Komitemizin kararında ayrıca, TR340000190083 sayılı bağlayıcı tarife bilgisinde tanımlanan ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 4202 tarife pozisyonda yer alan “Sandıklar, Valizler, Çantalar ve 4202 32 10 00 00 tarife pozisyonunda yer alan normal olarak cepte ve el çantasında taşınan plastik madde yapraklarından ürünler” olarak açıklaması yapılmış, fakat aynı ürün, daha önceki bağlayıcı tarife bilgisinde 3923 10 19 00 00 tarife pozisyonunda yer alan “plastikten eşya taşınmasında ve ambalajlanmasında kullanılan her türlü kutular, kaplar, kasalar ve sandıklar” olarak tanımlandığı belirtilmektedir.

Meslek Komitemize mensup üyelerin; bu ürünün pudra, allık, göz farı gibi ürünlerin nihai tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan ambalaj malzemesi olduğunu ve daha önce yayınlanan TR050106 – TR040300-TR 050254 sayılı bağlayıcı tarifeler doğrultusunda bu ürünleri ithal ettiklerini ve maliyetlerini buna göre oluşturdukları bilgisi de kararda ayrıca belirtilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu bağlayıcı tarife bilgisi, içinde bulunulan zorlu koşullar dahilinde üyemiz firmalara ilave maliyet artışlarına neden olacağından, TR340000190083 sayılı bağlayıcı tarife bilgisinin yeniden gözden geçirilmesi hususunda Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulmuş olup T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; TR340000190083 referans numaralı Bağlayıcı Tarife Bilgisinin hak sahibi firmanın itirazı üzerine Genel Müdürlüğümüzce yeniden incelendiği ve mezkur BTB'nin 01.07.2019 tarihinde iptal edilmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

10.01.2019 Ayna Komitelerine Katılan Firma Temsilcilerinin Masraflarının TOBB Tarafından Karşılanması

35. Grup Meslek Komitemizin 10 Ocak 2019 Tarihli re’sen kararı çerçevesince; Odamız Sanayi Şubesi tarafından Ayna Komiteleri (Uluslararası standart yapma çalışmalarında standartların hazırlanmasında faaliyet gösteren Teknik Komiteler) ile ilgili sunumun değerlendirildiği belirtilmekte olup bu çerçevede uluslararası standardizasyon çalışmalarına Ülkemizi temsilen meslek komitemizin belirlediği ve ayna komiteleri aracılığıyla katılacak firmaların temsilcilerinin masraflarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce karşılanması talep edilmektedir.

Söz konusu re’sen karar çerçevesince Odamız tarafından yapılan değerlendirmede; halihazırda TSE bünyesinde kozmetik ürünlerine yönelik bir Ayna Komitesinin bulunmadığı, yeni bir Ayna Komitesinin oluşturulabilmesi için de en az üç tüzel kişiliğin Enstitüye müracaat etmesi gerektiği tespit edilmiş olup aşağıda sektörünüzün faaliyet konularına uygun olan CEN/ISO Teknik Komiteleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, Ayna Komitelerine katılan firma temsilcilerinin masraflarının TOBB tarafından karşılanmasına yöneliklik Meslek Komitemizin talebi TOBB’ne iletilmiştir.

CEN / ISO Ayna Komiteleri:

  • CEN/TC 392 Cosmetics “Kozmetik”
  • ISO/TC 217 Cosmetics “Kozmetik”
  • ISO/TC 54 Essentiol Oil “Uçucu Yağlar”
  • CEN/TC 276 Surface active agents “Yüzey Aktif Maddeler”
17.05.2018 30. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.