08.12.2022 KDV İadelerinin Hızlandırılması

30. Grup Meslek Komitemizin 08 Aralık 2022 tarihli toplantısında, mükellefler üzerindeki finansman yükünü azaltma amacıyla gıda sektöründeki üreticiler için yürürlüğe konulan KDV iade süresinin 6 aylık dönemlere indirilmesi düzenlemesinin temizlik ürünleri üreticileri için de uygulamaya alınması gündeme alınmıştır.

Meslek Komitemizin kararı doğrultusunda, Odamızca TOBB ve GİB nezdinde girişimde bulunulmuştur.