10.01.2023 Sektörü İlgilendiren Vergisel Konular

34. Grup Meslek Komitemizin 10 Ocak 2023 tarihli toplantısında, vergi iadelerindeki gecikmeler başta olmak üzere, sektörü ilgilendiren vergisel sorunlar değerlendirilmiştir.

Sektörümüzü ilgilendiren vergisel konuları karşılıklı görüş alışverişinde değerlendirmek üzere, Meslek Komitesi Başkanı Murat Başıbüyük 30 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanı ziyaret etmiştir.

13.12.2022 Çevre Danışmanlık Ücretlerinde Asgari Ücret Tarifesi

34. Grup Meslek Komitemizin 13 Aralık 2022 tarihli toplantısında, 01.11.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik ile danışmanlık ücretlerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca getirilen asgari fiyat tarifesi gündeme alınmıştır. Meslek Komitemiz, söz konusu fiyat tarifesinin serbest piyasa koşullarına göre belirlenmesi hususunda karar almıştır.

Meslek Komitemiz söz konusu talebi dile getirmek üzere, 26 Ocak 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali Ecel ile TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta’yı ziyaret etmiştir.