Nace Kodu Nace Tanımı
25.9.9.08 Metalden gemi ve tekne pervaneleri ve bunların aksamları ile çıpalar, filika demirleri vb. imalatı
25.9.9.19 Demir yolu veya tramvay hatlarında kullanılan adi metalden sabit malzemeler ve bağlantı parçaları ile bunların parçalarının imalatı
30.1.1.01 Yüzen ve su altında kalabilen sondaj platformlarının inşası faaliyetleri
30.1.1.02 Yolcu gemi ve tekneleri, feribotlar, tankerler, frigorifik gemiler, kuru yük gemileri, çekici ve itici römorkörler, tarak gemileri, açık deniz gemileri, hover kraftların ve diğer gemilerin inşası (spor ve eğlence amaçlı olanlar hariç)
30.1.1.03 Savaş gemileri ve denizaltıların imalatı
30.1.1.04 Balıkçı gemi ve tekneleri ile deniz ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına yönelik fabrika gemilerinin yapımı
30.1.1.05 Yüzen rıhtımlar, dubalar, batardolar, koferdamlar, yüzen iskeleler, şamandıralar, yüzen tanklar, mavnalar, salapuryalar, yüzen vinçler, eğlence amaçlı olmayan şişme botlar vb. imalatı
30.1.1.06 Gemiler ve yüzer yapılar için oturulacak yerlerin imalatı
30.1.1.07 Gemiler ve yüzer yapılar için iç bölmelerin imalatı
30.1.1.08 Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer yapıların büyük çapta değiştirilmesi ve yeniden inşası
30.1.2.01 Jet ski vb. kişisel su araçlarının imalatı
30.1.2.03 Şişirilebilir motorlu/motorsuz botların imalatı (eğlence ve spor amaçlı olanlar)
30.1.2.04 Eğlence ve sportif amaçlı motorlu/motorsuz yelkenlilerin, motorlu tekne ve yatların, sandalların, kayıkların, kanoların, eğlence amaçlı hover kraftların ve benzer araçların imalatı (polyester tekneler dahil)
30.2.0.01 Demir yolu ve tramvay lokomotifleri, vagonları, bagaj vagonları, lokomotif tenderleri, demir yolu veya tramvay bakım veya servis araçları imalatı (lokomotiflere ve vagonlara ait parçalar ile koltuklarının imalatı hariç)
30.2.0.02 Demir yolu ve tramvay lokomotif veya vagonlarının parçalarının imalatı
30.2.0.03 Raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı
30.2.0.04 Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol cihazları ve bunların parçalarının imalatı (demir yolu, tramvay hatları, kara yolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava alanları için olanlar)
30.2.0.05 Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin ve vagonlarının büyük çapta yenilenmesi ve donanım hizmetleri (tamamlama)
30.3.0.01 Helikopter imalatı (helikopter veya helikopter motorlarının fabrikalarda büyük çaplı revizyonu ve değiştirilmesi dahil)
30.3.0.02 Hava taşıtı parçalarının imalatı (uçak gövdesi, kanatları, kapıları, kumanda yüzeyleri, iniş takımları gibi ana montaj parçaları, pervaneler, helikopter rotorları, motorlar, turbo jetler, turbo pervaneli motorlar vb. ile bunların parçaları)
30.3.0.03 Sıcak hava balonu, zeplin, planör, delta kanatlı planör ve diğer motorsuz hava araçlarının imalatı
30.3.0.04 Uçak ve benzer hava taşıtlarının imalatı (uçak veya uçak motorlarının fabrikalarda büyük çaplı revizyonu ve değiştirilmesi dahil)
30.3.0.05 Yer uçuş eğitim cihazları ve bunların parçalarının imalatı
30.3.0.06 Uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları ve mekanizmaları ile uydular, uzay roketleri, yörünge istasyonları ve uzay mekiklerinin imalatı
30.3.0.07 Kıtalar arası balistik füzelerin (ICBM) imalatı
30.3.0.08 Hava taşıtları ve uzay araçlarında kullanılan koltukların imalatı
33.1.5.01 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (yüzen yapılar, sandal, kayık, vb. bakım ve onarımı ile bunların kalafatlanması dahil)
33.1.6.01 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan dönüştürme, elden geçirme ve yeniden üretme hariç)
33.1.7.01 Demir yolu lokomotiflerinin ve vagonlarının bakım ve onarımı
38.3.1.01 Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi)