24.05.2021 Orman İzin Bedellerinin Yeniden Yapılandırma Kapsamına Alınması

Meslek Komitemizin 24 Mayıs 2021 tarihli toplantısında COVID-19 salgınının sektörümüze etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak adına, orman arazi izin bedellerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamına alınması için Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması yönünde karar alınmıştır.

Meslek Komitemizin talebi doğrultusunda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve TOBB nezdinde Odamızca girişimde bulunulmuştur.

23.09.2020 Kısmi sondaj izni hk.

1. Grup Meslek Komitemizin 23 Eylül 2020 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz, madencilik şirketlerinin uhdesindeki maden sahalarında rezerv genişletilmesi ile sürdürelebilir üretime destek olan AR-GE çalışmaları kapsamında gerçekleştirecekleri sondaj işlerinin hızlandırılması ve kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla, söz konusu sondaj işlerinin yapılacağı lokasyonlara kısmi süreli (6 ay ve/veya 1 yıl) orman izinlerinin verilmesi için bir prosedür oluşturulmasına yönelik Odamızca T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmasını talep etmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

20.02.2019 7143 Sayılı Kanun Hk.

1.Grup Meslek Komitemizin 20 Şubat 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; maden sektöründe mevcutta yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılardan ötürü gecikmiş maden devlet hakları ve orman bedellerinin 7143 Sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un Vergi ve Varlık Barışına İlişkin Düzenlemelerinden faydalandırılmasına yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

22.05.2018 1. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.