Nace Kodu Nace Tanımı
05.1.0.01 Taş kömürü madenciliği
05.2.0.01 Linyit madenciliği
06.1.0.01 Ham petrolün çıkarılması
06.2.0.01 Doğalgaz çıkarılması (madenciliği)
07.1.0.01 Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil)
07.2.1.01 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrıştırılması
07.2.1.02 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum metalinin ayrıştırılması
07.2.1.03 Uranyum madenciliği
07.2.1.04 Toryum madenciliği
07.2.1.05 Sarı pasta (U3O8) imalatı (uranyum cevherinden elde edilen)
07.2.9.01 Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği
07.2.9.02 Alüminyum madenciliği
07.2.9.03 Bakır madenciliği
07.2.9.04 Nikel madenciliği
07.2.9.05 Kurşun, çinko ve kalay madenciliği
07.2.9.06 Krom madenciliği
07.2.9.07 Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç)
08.1.1.01 Mermer ocakçılığı (traverten dahil)
08.1.1.02 Granit ocakçılığı
08.1.1.03 Yapı taşları ocakçılığı
08.1.1.04 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi
08.1.1.05 Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı
08.1.1.06 Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kabaca kırılması ve parçalanması dahil)
08.1.1.07 Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil)
08.1.2.01 Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç)
08.1.2.02 Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması
08.1.2.03 Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit, şamot veya dinas toprakları çıkarımı
08.9.1.01 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat, barit, baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği hariç)
08.9.1.02 Bor mineralleri madenciliği
08.9.1.03 Kükürt madenciliği (ocakçılığı)
08.9.1.04 Guano madenciliği (kuş gübresi, güherçile dahil)
08.9.1.05 Kehribar, Oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı
08.9.2.01 Turba çıkarılması ve toplanması
08.9.3.01 Kaya Tuzunun çıkarımı (tuzun elenmesi ve kırılması dahil) (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç)
08.9.3.02 Deniz, göl ve kaynak tuzu üretimi (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç)
08.9.9.01 Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, arsenik cevherleri, sabuntaşı (talk) ve feldispat madenciliği (kuartz, mika, şist, talk, silis, sünger taşı, asbest, doğal korindon vb.)
08.9.9.02 Doğal asfalt, asfaltit, asfaltlı taş (doğal katı zift) ve bitüm madenciliği
08.9.9.03 Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı (kehribar, Oltu taşı, lüle taşı ve elmas hariç)
08.9.9.04 Grafit ocakçılığı
08.9.9.05 Elmas (endüstri elmasları dahil) madenciliği
08.9.9.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı
09.1.0.01 Doğalgazın sıvılaştırılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında gerçekleştirilenler)
09.1.0.02 Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, kuyu çalıştırılması ve kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri vb. dahil)
09.1.0.03 Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme vb. hizmet faaliyetleri
09.9.0.01 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, boşaltma, pompalama hizmetleri) (test amaçlı sondaj faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç)
09.9.0.02 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç)