Nace Kodu Nace Tanımı
01.6.3.07 Çırçırlama faaliyeti
13.1.0.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.)
13.1.0.05 Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının giderilmesi, karbonize edilmesi ve yapağının boyanması vb.)
13.1.0.06 Doğal jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının imalatı (kardelenmesi, taraklanması vb.) (pamuk hariç)
13.1.0.08 İpeğin kozadan ayrılması ve sarılması
13.1.0.09 Sentetik veya suni devamsız elyafın kardelenmesi ve taraklanması
13.1.0.10 Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
13.1.0.12 Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
13.1.0.13 Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
13.1.0.14 Jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (pamuk hariç)
13.1.0.15 Suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (filament ipliği ve suni ipek elyafı imalatı hariç)
13.9.4.02 Ağ ve ağ ürünleri imalatı, sicim, kınnap, halat veya urgandan (balık ağı, yük boşaltma ağları, vb.)
13.9.4.03 Sicim, urgan, halat, kordon ve benzerleri imalatı (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış olanlar dahil)
13.9.9.06 Gipe iplik ve şeritlerin, şönil ipliklerin, şenet ipliklerin imalatı (metalize olanlar ile gipe lastikler hariç)
20.6.0.01 Kardelenmemiş ve taranmamış suni ve sentetik elyaf imalatı
20.6.0.02 Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve benzerlerinin imalatı (poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dahil) (bükülü, katlı ve tekstürize olanlar hariç)