07.05.2020 Ülkemizdeki Dış Ticaret Uygulamaları

11. Grup Meslek Komitemiz 7 Mayıs 2020 tarihli re’sen kararında, koronavirüs salgını nedeniyle Dünyada yaşanan küresel durgunluk ve mali kriz ile birlikte sekterde sorunlar yaşandığı, ülkemiz tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanacak olumsuz etkiler nedeniyle ülkemizdeki dış ticaret uygulamalarının (ödeme ve teslim şekilleri, sigorta v.b.) yeniden belirlenmesi yönünde Odamızca bir çalışma başlatılması talep edilmiştir.

27.08.2019 Baca Emisyon Ölçüm Raporları

11. Grup Meslek Komitemizin 27 Ağustos 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; baca emisyon ölçümleri için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlik belgesi almış kurum/kuruluşlardan emisyon ölçüm raporları alındığı, tarifelerin çok yüksek olduğu ve tahsilat makbuzları beyan edilmedikçe işlemlerin devam etmediği belirtilerek,

  • çok yüksek olan hizmet bedellerinin düşürülmesi veya serbest bırakılmasını,
  • havuz sisteminin kaldırılarak işletmelere istedikleri şirket ile çalışma doğal hakkının verilmesini,
  • Bakanlığın ödeme dekontu takip sistemini terk ederek ticareti, şirketler arası karşılıklı anlaşma zeminine göre sağlamaları yönünde Odamız tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimde bulunması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.

06.09.2018 Sektörde Kullanılan Makine ve Teçhizatlara KDV İstisnası Getirilmesi

11. Grup Meslek Komitemizin 06 Eylül 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 05.05.2018 tarihli Resmi Gazetede, 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 7103 Sayılı Torba Kanun kapsamında KDV istisnası uygulanacak malzeme ve teçhizat listesinin yayınlandığı, 84.21.39.25.90.00 Diğerleri (baca filtresi ve aksamı) malzemesinin de söz konusu listeye eklenmesine yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.

24.05.2018 11. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.