• İSO Konfeksiyon Yan Sanayi UR-GE Projesi

    T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan, “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamındaki projeler ile işbirliği kuruluşları önderliğinde; ihracatın artırılması, sektörel birlikteliklerin kurulmasının desteklenmesi ve bu sayede firmaların küresel rekabet güçlerinin arttırılmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.

    DETAYLI BİLGİ