11.02.2020 Kurutma bacaları hk.

23. Grup Meslek Komitemizin 11 Şubat 2020 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz, sektörümüzdeki firmalara baca zorunluluğu getirilmemesi ve ortaya çıkan su buharı için emisyon raporu talep edilmemesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması hususunu Odamızdan talep etmiştir. Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Ayrıca 10 Eylül 2020 tarihinde konuyu değerlendirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Daire Başkanı Nazan Özyürek ve Sanayi Kaynakli Hava Kirliliği Önleme Şube Müdürü Derya Sarıoğlu ve Meslek Komitesi Üyelerimizin katılımı ile Zoom uygulaması üzerinden online bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

11.02.2020 İş sağlığı ve güvenliği Denetimleri Hk.

23. Grup Meslek Komitemizin 11 Şubat 2020 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Bakanlık müfettişlerince gerçekleştirilen denetimlerin sonuç raporlarının daha kısa sürede firmalara tebliğ edilmesi ve süreç içerisinde firmalara bilgi verilmesi hususunda ilgili Kurumlar nezdinde girişimde bulunulması hususunu Odamızdan talep etmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Söz konusu yazımıza karşılık Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan gelen cevabi yazıda, teftiş esnasında mevzuata aykırılığa ilişkin bir tespit tutanağı ve noksanlığa ilişkin noksanlık bidirim formu düzenlenmekte olduğu belirtilmiştir.

13.11.2018 Mamul Damgası hk.

23. Grup Meslek Komitemizin 13 Kasım 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Orman Kanunu 27, 41 ve 42. Maddelerine istinaden çıkarılan ve 10.04.2004 tarih ve 25429 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Damga Yönetmeliği’nin 4. Maddesi d fıkrasında Mamul Damgası hakkındaki hükümde yer alan “rumuzlar” ibaresine, satışa arz edilen mamul ile ilgili kalite ya da sınıf bildiren bir işaretin de konması ve satışı gerçekleştiren İşletme Müdürlüğünü gösteren bir ibarenin eklenmesine yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.