14.11.2019 Yenilenebilir Enerji Sektörünün Gelişimi ve Sürdürülebilirliği

28. Grup Meslek Komitemizin 14 Kasım 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesince; 31.12.2020 tarihinde sona erecek YEKDEM süreci sonrasında yeni bir mekanizmanın devreye sokulmasının yenilenebilir enerji sektörünün gelişimi ve sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı ifade edilmektedir. Kararda özellikle öz tüketim için yapılacak maliyetlerin karşılanması için 12 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan “ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ” kapsamında mahsuplaşmanın yanında yatırıma ilişkin teşviklerin de verilmesi gerektiği ve bu çerçevede söz konusu teşviklerin sanayicimize kendi enerjisini üretme noktasında destek sağlayacağından hareketle ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Bu kapsamda Meslek Komitenizin talebi Yönetim Kurulumuzda olumlu olarak değerlendirilmiş ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

08.05.2018 28. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Alkid reçine üretim aşamaları ve proses aşamalarında meydana gelen kayıplar ile ilgili sektörel fire raporu değerlendirilmiştir.