15.05.2019 3 Temmuz 2017 Tarih ve 4.1.23 Nolu Araç Kusur Tablosu Düzenlemesi Hk.

3. Grup Meslek Komitemizin 15 Mayıs 2019 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Motorlu kara taşıtlarında sürücünün görüş alanında yer alan ön cam hasarları 03 Temmuz 2017 tarihinden itibaren kusur tablosuna eklenen 4.1.23 düzenleme maddesi ile “ağır kusur” olarak tanımlandığı ancak ülke genelinde araç muayene istasyonlarında söz konusu düzenlemenin uygulanmadığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda Meslek Komitemizce, 03.07.2017 tarihinde kusur tablosuna eklenen ve halihazırda yürürlükte bulunan 4.1.23 nolu düzenlemenin Türkiye çapındaki tüm araç muayene istasyonlarında standart bir şekilde ve tam kapsamlı olarak uygulanmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatılması hususunda Odamız tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne yazılı girişimde bulunulmuştur.

İlgili yazımıza karşılık T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; Bakanlık tarafından yapılan kusurlar tablosu çalışmasında cam hasarlarına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır.

15.05.2019 Muhtelif Camdan Mamul Ürünlerin İthali Hk.

3. Grup Meslek Komitemizin 15 Mayıs 2019 Tarihli re’sen kararları çerçevesinde;

Özellikle İran’dan ülkemize giren 961400900000 gümrük tarife pozisyon numaralı nargile camına ek vergi konulmasına yönelik Odamız tarafından ilgili Kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

16.01.2019 7013.49 GTİP Nolu Ürünlerin Mısır'dan İthalatına Korunma Önlemi Getirilmesi Hk.

3. Grup Meslek Komitemizin 16 Ocak 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 7013.49 Gümrük tarifesine dahil olan ve Mısır’dan ithal edilmekte olan ürünlere haksız rekabete engel olmak amacı doğrultusunda fon konulmasına yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

16.05.2018 3. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.