13.02.2023 Gözetim Uygulaması Hk.

3. Grup Meslek Komitemiz 18 Ocak 2023 Tarihli komite toplantısında; 7002.32.00.00.00, 7002.39.00.00.00, 7020.00.30.00.00 ve 7020.00.80.00.00 GTİP No.lu ürünlerin ithalatının Gözetim Uygulaması’ndan muaf tutulmasına yönelik Odamızca ilgili Kurumlar nezdinde girişimde bulunulmasını talep etmiştir. 

Komitemizin talebi doğrultusunda T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürülüğü nezdinden yazılı girişimde bulunulmuştur.