23.03.2021 Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hk. Yönetmelik hk.

Meslek Komitenizin 23 Mart 2021 Tarihli ve 03/04 sayılı kararında; 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin, 29 uncu maddesinin d bendine KOBİ niteliğindeki firmalar için mesleki yeterlilik belgesi olması şartıyla meslek lisesi ve yüksekokul mezunlarının da eklenmesine yönelik Odamızca ilgili Kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması hususu Odamızdan talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca TOBB nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

23.03.2021 Cam kapak sorunu hk.

47. Grup Meslek Komitemizin 23 Mart 2021 tarihli toplantısında aldığı karar ile; cam kapak temininde yaşanan sorunlarının çözümlenmesine yönelik Odamızca girişimde bulunulmasını talep etmiştir.

Konu ile ilgili Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı ve TOBB nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

23.03.2021 İhracatta Konteynır Sıkıntısı hk.

47. Grup Meslek Komitemizin 23 Mart 2021 tarihli toplantısında; toplantısında tüm dünya ile birlikte ülkemizde de ihracatçı firmalarımız yaşanmakta olan konteyner krizi konusunu ele almıştır. Meslek Komitemiz kararında, ihracat yapan firmalarımızın rekabet gücüne olumsuz etki yapan bu durum karşısında Ticaret Bakanlığımızın önlemler alması için ilgili Kurumlar nezdinde girişimde bulunulması hususunu Odamızdan talep etmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve TOBB nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

22.12.2020 3924.90.00.00.13 GTİP numaralı ürünlere ilave gümrük vergisi konulması ve sınır ticaretinde kötü kullanımın önüne geçilmesi hk.

47. Grup Meslek Komitemizin 22 Aralık 2020 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz, İran’dan ülkemize gelen 3924.90.00.00.13 GTİP numaralı ürünlere ilave gümrük vergisi konulması ve sınır ticaretinde kötü kullanımın önüne geçilmesi için önlemler alınmasına yönelik Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulması hususunu talep etmiştir.

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) kapsamında 3924.90.00.00.13 GTİP numaralı söz konusu ürünlere % 25 ek vergi getirilmiştir. Sınır ticaretinin kötüye kullanımına yönelik olarak Odamızca TOBB ile T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

22.09.2020 Suudi Arabistan'dan ithal edilen ürünlr hk.

47. Grup Meslek Komitemizin 22 Eylül 2020 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz, sektör firmalarından Suudi Arabistan’da Türk malını ülkeye ithal eden firmalara menşe konusunda mali polisler aracılığı ile büyük bir baskı uygulandığı bilgisi edinilmiştir. Söz konusu durum haksız rekabet doğurarak sektörümüzdeki üretici firmalarının mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır. Bu kapsamda Komitemiz, Dünya Ticaret Örgütü’nün ticari kanunlarına uygun olmayan söz konusu durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmasını talep etmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca TOBB ve T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

12.05.2020 Paslanmaz çelik ürünlerindeki gümrük vergisi artışı hk.

47. Grup Meslek Komitemizin 12 Mayıs 2020 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz, son 7 yıl içerisinde paslanmaz çelik ürünlerine uygulanan ve sırasıyla %2’den %8’e, %8’den %10’a, %10’dan %12’ye ve son olarak %12’den %17’ye yükseltilen gümrük vergisi oranlarının düşürülerek gümrük vergisi artış kararının iptal edilmesine yönelik Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması hususunu Odamızdan telep etmiştir. Konu ile ilgili olarak Odamızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

25.06.2019 GTİP numarası değişikliği hk.

47. Grup Meslek Komitemizin 25 Haziran 2019 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz, 3924.90.00.00.19 GTİP numaralı (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası-Diğerleri) plastik çöp kovası ürünlerinin GTİP-Diğer Kaleminden çıkartılarak ilgili ürünlere "iş yeri, ev kullanımı için çöp konteynerleri, plastik ve metalden mamul" başlığı ile yeni bir GTİP numarası verilmesine yönelik Odamız tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulmasını talep etmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

25.06.2019 Bazı GTİP Numaralı Ürünlerin Gümrük Denetimi Hk.

47. Grup Meslek Komitemizin 25 Haziran 2019 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz, 7323.93.00.00.00/7615.10.80.00.00/8215.20.90.00.00/3923.90.00.00.00/3923.10.90.00.00 GTİP numaralı ürünlerin kanserojen, radyasyon gibi sağlık riskleri taşımaları sebebi ile gümrük denetimlerinin arttırılmasına yönelik Odamız tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) nezdinde yazılı girişimde bulunulmasını talep etmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) nezdinde girişimde bulunulmuştur.

28.05.2019 Gündem Başlığı: İran’dan İthal Edilen Ürünlerdeki Denetim Hk.

47. Grup Meslek Komitemizin 28 Mayıs 2019 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz, kullanıcı temaslı olmaları sebebi ile güvenlik ve hijyen açısından bir kısmı İran’dan ithal edilmekte olan metal ve plastik ev/işyeri gereçleri üzerindeki denetimlerin arttırılması ve İran’dan ithal edilmekte olan söz konusu ürünlere ilave gümrük vergisi getirilmesine yönelik çalışma başlatılması hususunda Odamız tarafından ilgili Kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

22.05.2018 47. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.