28.02.2023 KDV Oranı İndirimi Hk.

47. Grup Meslek Komitemiz 28 Şubat 2023 Tarihli komite toplantısında; ; 23 Şubat 2023 Tarih ve 32113 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın geçici 10. Maddesine “Depremzedelere verilmek üzere 11 il için prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) imalinde kullanılacak sanayi ürünlerinin (paslanmaz çelik mutfak evyesi, paslanmaz duş teknesi, paslanmaz çelik banyo evyesi, sac panel poliüretanlı) satışında birinci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.” ifadesinin 2. fıkra olarak eklenmesine yönelik Odamızca ilgili Kurumlar nezdinde girişimde bulunulmasını talep etmiştir.

Komitemizin talebi doğrultusunda Odamızca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOBB nezdinde yazılı girişimlerde bulunulmuştur.