İSO Plastik İnşaat Malzemeleri Sektörü Temsilcileri T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürünü Ziyaret Etti

  • Haberler
manset-grup24-01

İstanbul Sanayi Odası 34. Grup Plastik İnşaat Malzemeleri Sanayii Meslek Komitesi temsilcileri, çevre yönetim hizmetlerine yönelik mevzuatın revizyonuyla getirilen asgari fiyat tarifesi kapsamında yaşanan sorunları iletmek üzere T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali Ecer ile Ankara’da bir toplantı gerçekleştirmiştir. Heyet, bakanlık ziyareti sonrası çevre mevzuatında yaşanan genel sorunları aktarmak üzere TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta’yı da Meclisteki makamında ziyaret etmiştir. Meslek Komitesi Başkanı Murat Başıbüyük, Başkan Yardımcısı Melih Akbulut ve Üyemiz Sağlam Plastik firma sahibi Ali Sağlam’ın katıldığı söz konusu ziyaretlerde sektöre ait detaylı ve teknik verilerin inceleneceği ve kabul edilebilir düzeyde istenilen değişikliklerin değerlendirileceği belirtilmiştir.