12.04.2021 KDV tevkifatı hk.

38. Grup Meslek Komitemizin 12 Nisan 2021 Tarihli kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz; KDV tevkifatından kaynaklı KDV iade taleplerinde önceden uygulandığı gibi alıcının KDV tevkifatının beyan etmesi şartının yeterli olması, ödeme şartının aranmaması uygulamasının devam ettirilmesine yönelik Odamızca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulması hususunu Odamızdan talep etmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, TOBB ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

26.11.2019 Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Hk.

38. Grup Meslek Komitemizin 26 Kasım 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Tek yönlü dolu giden ve boş dönmek zorunda kalan kamyonlar karayollarını gereksiz işgal etmekte olduğu ayrıca yol ve yakıt giderlerini iki katına çıkararak sanayicilerimize ek maliyet oluşturduğu belirtilmiş olup bu kapsamda Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ’in “lisanslı araçlarla, lisans belgesinde yer alan atıklar dışında herhangi bir atık veya malzeme/mal taşınamaz.” maddesine “ ancak atığın sıvı olmaması koşuluyla tersine lojiktik uygulamalarında bu şart aranmaz.” ibaresinin eklenmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik Odamız tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması talep edilmişti.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Karar Metni

24.09.2019 Gündem Başlığı: İthalat Bedellerinin Teşviki hk.

38. Grup Meslek Komitemizin 24 Eylül 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; bankacılık sistemi üzerinden ödeme yapılma imkânı bulunmayan ülkelerde, ithalat bedellerine ilişkin ödemelerin gelen talepler doğrultusunda, ithalat yapılacak şirket adına şirket tarafından düzenlenecek çek (veya müşteri çeki ciro edilmesi) aracılığıyla ödenmesinde GİB, Kambiyo ve İthalat işlemleri nezdinde herhangi sakınca olup olmadığı hususunda Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

25.06.2019 Gündem Başlığı: İhracat İadelerinde Damga Vergisi İstisnası Uygulaması hk.

38. Grup Meslek Komitemizin 25 Haziran 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; ihracatı gerçekleşen ürünlerin kısmen iade edilmesi nedeniyle Damga Vergisi Kanunu’nun Ek 2. Maddesi ile ilgili damga vergisi istisnasında nasıl bir uygulamaya gidilmesi gerektiği (ihracatın yok sayılarak tamamı üzerinden mi alınacağı, ihracat nedeniyle istisna uygulanan maktu damga vergisinin ihracata ilişkin ürünlerin tamamen iade edilmemesi nedeniyle istisnanın bozulmaması gerektiği, istisna edilen maktu verginin kısmen iade olunan tutar üzerinden mi hesaplanıp ödeneceği) hususunda Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

22.01.2019 Geri Gelen İhracat Beyannamelerinde Damga Vergisi Uygulaması hk.

38. Grup Meslek Komitemizin 22 Ocak 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; geri gelen ihracat beyannamelerinde Damga Vergisi uygulaması ile firmalarımızın mali açıdan yaşadıkları kayıplara son vermek amacıyla, 4458 sayılı gümrük kanunu ilgili maddelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Karar Metni

24.07.2018 Dahilde İşleme İzin Belgesi hk.

38. Grup Meslek Komitemizin 24 Temmuz 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin global olarak 12 aylık bir süre için alınabilmesi, kapanma esnasında çok gerek görülmesi durumunda sadece bir ekspertiz raporu alınması ve ihracat esnasında ekspertiz aranmamasına yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Karar Metni

22.05.2018 KDV Tevkifatı ve Esnaflık Limiti hk.

38. Grup Meslek Komitemizin 22 Mayıs 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Hurda alımlarında uygulanmakta olan %2 tevkifat oranının %0,5’e düşürülmesi ve hurda toplayıcılarının esnaf muaflığı hadlerinin mümkün olabilecek en yüksek seviyeye artırılmasına yönelik gerekli çalışmaların başlatılması hususunda Odamızın T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Karar Metni

22.05.2018 38. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Elektrolitik katot bakır levha ve hurda bakır hammaddeden bakır tel üretiminde meydana gelen kayıplar ile ilgili sektörel fire raporu değerlendirilmiştir.
  • Hurda alımlarında uygulanmakta olan %2 tevkifat oranının %0,5’e düşürülmesi ve hurda toplayıcılarının esnaf muaflığı hadlerinin mümkün olabilecek en yüksek seviyeye artırılmasına yönelik gerekli çalışmaların başlatılması hususunda Meslek Komitemiz karar almış, konu ile ilgili Odamız tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Karar metni