Nace Kodu Nace Tanımı
24.4.3.01 Kurşun tabaka, levha, şerit, folyo, kurşun tozu ve pulu imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.4.3.02 Kurşun imalatı (işlenmemiş)
24.4.3.04 Kalay bar, çubuk, profil, tel, vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.4.3.05 Kalay imalatı (işlenmemiş halde)
24.4.3.06 Çinko imalatı (işlenmemiş halde)
24.4.3.07 Çinko bar, çubuk, profil, tel vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.4.3.08 Çinko sac, tabaka, levha, şerit, folyo, çinko tozları, vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.4.4.01 Bakır, bakır matı, bakır tozu, semente bakır, bakır anotu ile bakır ve bakır alaşımlarının imalatı
24.4.4.03 Bakır sac, tabaka, levha, şerit, folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.4.4.04 Bakırın çekilmesi ve haddelenmesi ile tüp, boru, bunların bağlantı elemanları, bar, çubuk, tel ve profil imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
24.4.5.01 Maden cevherlerinden ya da oksitlerden işlenmemiş krom, manganez, nikel, tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, germanyum vb. imalatı (alaşımları dahil)
24.4.5.02 Krom, manganez, tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, germanyum vb. demir dışı metallerden yapılan ürünlerin imalatı (sermetler ve diğer ara ürünler dahil, nikelden olanlar hariç)
24.4.5.06 Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve diğer ara ürünleri ile nikel bar, çubuk, profil, tel, levha, şerit, folyo, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı
24.4.6.01 Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginleştirilmiş plutonyum, uranyum, toryum ile bunların bileşiklerinin imalatı hariç)
24.5.4.01 Demir dışı ağır metallerin dökümü (bakır vb.)
38.2.2.02 Radyoaktif atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.3.1.02 Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç)
38.3.2.01 Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması