İSO 32.Grup, 35. Grup ve 54. Grup Meslek Komiteleri Üyeleri MEXT Teknoloji Merkezi’ni Ziyaret Etti

  • Haberler
meslek_komite_mext_manset_32_35_54

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 32. Grup Kauçuk Teknolojileri Sanayii, 35. Grup Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii ile 54. Grup Kara Taşıtları Yan Sanayii Meslek komiteleri Üyeleri, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Celal Kaya Başkanlığında bir heyetle MEXT Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kurulan, Türkiye’nin önde gelen dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT Teknoloji Merkezi’ne gerçekleştirilen ziyarette İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Koray Yavuz ve ilgili komitelere mensup Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeleri ile çok sayıda sektör temsilcisi de bulundu.

Ziyaret kapsamında, öncelikle MEXT Teknoloji Merkezi Direktörü Efe Erdem tarafından merkez ve verdikleri hizmetler hakkında detaylı bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Heyet, gerçekleştirilen dijital fabrika turu ile gerçek üretim ortamında dijital dönüşümü tecrübe etme imkanına sahip oldu. Etkinliğin son bölümünde iş birliği alanları kapsamında MEXT Teknoloji Merkezi tarafından uygulanmakta olan SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi ile ilgili bilgi aktarıldı. İSO Üyesi şirketlerin, İSKTA desteği kapsamında, dijital olgunluk konusunda firmaların mevcut durum analizini ortaya koyan ve uluslararası karşılaştırmalar sağlayan ve firmalar için somut aksiyon adımları içeren uygulanabilir bir dijital dönüşüm yol haritası sunan SIRI’den yararlanma fırsatı konusu istişare edildi.