04.07.2018 7103 Sayılı Torba Kanun kapsamında KDV istisnası uygulanacak malzeme ve teçhizat listesi

32. Grup Meslek Komitemizin 04 Temmuz 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 05 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete’de 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 7103 Sayılı Torba Kanun kapsamında KDV istisnası uygulanacak malzeme ve teçhizat listesinin yayınlandığı belirtilmekte olup bu doğrultuda Meslek Komitemizin, Kauçuk ve Kauçuk Teknolojileri Sanayii sektöründe önem teşkil eden ve aşağıda yer alan makinaların da Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanmış olan söz konusu listeye eklenmesi talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

8477.10.00.00.00 - Enjeksiyon makinaları
8477.30.00.00.00 - Püskürtme döküm makinaları
8477.40.00.00.11 - Vakumlu döküm makinaları
8477.40.00.00.19 - Isıtarak şekil veren diğer makinalar
8477.59.10.00.00 - Presler
8477.80.19.00.00 - Diğerleri
8479.89.60.00.00 - Merkezi yağlama sistemleri
8477.80.93.00.00 - Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar
02.05.2018 32. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.