29.12.2022 Sürdürülebilir Geri Dönüşüm Sisteminin Kurulması

35. Grup Meslek Komitemizin 29 Aralık 2022 tarihli toplantısında, 2023 yılı başı itibariyle İspanya ve İtalya'da uygulanmaya başlayacak olan yüksek oranlı plastik vergisi ile birlikte geri dönüştürülmüş hammadde kullanımının güçlü bir şekilde teşvik edileceği ve ayrıca söz konusu uygulamanın gelecek yıllarda farklı AB ülkelerinde de yaygınlaşmasının beklendiği gündeme alınmıştır. Toplantıda ayrıca Türk plastik endüstrisinin bu dönüşüme ayak uydurabilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yitirmemesi adına yurt içinde sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin kurulması hususu da değerlendirilmiştir.

Meslek Komitemiz, konunun detaylıca ele alındığı bir rapor çalışmasının komitenin de katılımıyla başlatılmasına ve ilgili makamlara sunulmasına yönelik karar almıştır.