05.04.2021 Hammadde Temininde Yaşanan Zorluklar

20. Grup Meslek Komitemizin 22 Mart 2021 tarihli re’sen kararı çerçevesince; sektörümüze mensup üye firmaların özellikle son zamanlarda hammadde temininde büyük zorluklar yaşadığı ve hammaddeye ulaşabilen firmaların ise aşırı yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığı ifade edilmektedir. Kararda ayrıca yaşanan söz konusu sıkıntılar nedeniyle de birçok firmanın üretimine ara verdiğine de değinilmektedir. Bu kapsamda geçerli kapasite raporuna sahip üye firmalara hammadde üreticisi büyük firmalar tarafından hammaddenin temininde öncelik tanınması, içinde bulunulan zorlu pandemi sürecinde hammadde ithalatının önündeki tüm engellerin (koruma, gözetim vb.) kaldırılması ve konfeksiyon ve çorap sektörünün hammaddesi olan tekstil ürünlerinin ihracatının kısıtlanması yönünde Odamızca ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususu Meslek Komitemizce talep edilmiştir.

Meslek Komitemizin talebi doğrultusunda T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

30.10.2019 SGK Primlerinin KDV Mahsubu ile Ödenmesinde Yaşanan Sorunlar

20. Grup Meslek Komitemizin 30 Ekim 2019 tarih ve 10/10 sayılı re’sen kararında; Vergi dairelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapmaları gereken mahsuplaşma işlemlerini zamanında yerine getirmemeleri nedeniyle bir çok firmanın hak kaybı ile birlikte cezalara maruz kaldığı, bu sorunların çözümü için Odamızın Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.

24.12.2018 20. Grup Çorap Sanayii Meslek Komitemiz Eximbank Kredileri ve Destekleri Konulu Genişletilmiş Sektör Toplantısı Gerçekleştirdi

20. Grup Çorap Sanayii Meslek Komitemiz, gruba mensup üyeler ve Çorap Sanayicileri Derneği temsilcilerinin katılımı ile, 24 Aralık 2018 tarihinde Odakule Binası Eğitim Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Eximbank Pazarlama Müdürü Örsan Özer katılımcılara Eximbank kredileri ve destekleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının son bölümünde Eximbank Pazarlama Müdürü Örsan Özer ve Eximbank İstanbul Avrupa Yakası Şubesi Müdür Yardımcısı Ahmet Kolukısaoğlu katılımcıların sorularını cevapladı.

19.07.2018 Sektörde Kullanılan Makinalara KDV İstisnası Getirilmesi

20. Grup Meslek Komitemizin 19 Temmuz 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 05.05.2018 tarihli Resmi Gazetede, 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 7103 Sayılı Torba Kanun kapsamında KDV istisnası uygulanacak malzeme ve teçhizat listesinin yayınlandığı, 8447.11.00.00.12 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları ve 8447.12.00.00.12 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinalarının da söz konusu listeye eklenmesine yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.

19.07.2018 Devlet Destekleri ve Teşvikler Konulu Genişletilmiş Sektör Toplantısı Düzenlendi – 19 Temmuz 2018

20. Grup Çorap Sanayii Meslek Komitemiz, 19 Temmuz 2018 tarihli toplantısını, gruplarına mensup üyeler ve Çorap Sanayicileri Derneği temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdi. Odamız Teşvik Masası yetkilisi Selin Karahan, toplantıda bir sunum yaparak katılımcıları mevcut devlet destekleri ve teşvikler konusunda bilgilendirdi, konu ile ilgili soruları cevaplandırdı. Toplantıda ayrıca sektörün sorunları ve çözüm önerileri karşılıklı görüş alışverişi içerisinde değerlendirildi.

17.05.2018 20. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.